Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Gebyroversikt valørmerker

Gebyr for deltagelse i Debios kontrollordning for bruk av Debios valørmerker. Alle gebyrer er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Kontrollgebyr gjeldende fra 01.02.2023

Årlig gebyr for sertifisering av enkeltvirksomheter

 • Dette inkluderer rett til bruk av Debios valørmerker

  kr 4800,-

 • Årlig gebyr dersom virksomheten er tilknyttet Debio kontroll og har andre godkjente produksjoner. Dette inkluderer rett til bruk av Debios valørmerker.

  kr 1165,-

Årlig gebyr for virksomheter med felles styringssystem

 • Hovedkontoret betaler et årlig gebyr på (inkluderer revisjon)

  kr 4680,-

 • I tillegg betaler hver tilknyttet virksomhet i kjeden et fast gebyr

  kr 1000,-

Tilleggsgebyr

Kommer i tillegg til grunngebyret. Beregnes/betales etter utført revisjon.

 • Revisjonsgebyr dersom det må gjennomføres tilleggsrevisjon jf. Reglene 2.1.3. og 3.2.3.

  kr 1165,- per time

Annet

 • Virksomheter som ønsker revisjon på kort varsel med ferdigstilling av saksbehandlingen innen 12 uker kan få dette utført mot et tilleggsgebyr. Tilleggsgebyret kommer i tillegg til ordinært grunngebyr. Virksomheter som melder seg inn 1. oktober eller senere må betale tilleggsgebyret for revisjon på kort varsel hvis de ønsker et revisjonsbesøk før nyttår.

  kr 5445,–

 • Gebyr ved avbestilling av avtalt revisjon mindre enn en uke før det aktuelle tidspunktet, eller dersom virksomhetsansvarlig eller dennes representant ikke møter opp til avtalt revisjon, med mindre virksomhetsansvarlig overfor kontrollorganet kan dokumentere gyldige grunner for avbestillingen eller uteblivelsen.

  kr 4540,-

Analyser

Gebyr dersom Debio finner det påkrevd å foreta analyser av produkter eller i produksjonen

 • Analysegebyr

  Til selvkost

Registrering av arrangement i forbindelse med servering

Dette inkluderer rett til bruk av Debios valørmerker

 • Gebyr for registrering av ulike arrangement

  kr 1165,-

For gebyr som ikke betales i rett tid, belastes rente i samsvar med lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Det vil også pålegges purregebyr ved forfall. Etter ny inkassoforskrift i 2020 er gjeldende gebyrsats 140 kroner.

Kontakt