Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Nytt økologiregelverk i EU utsatt til 1.1.2022

  • Publisert
  • Oppdatert

EUs nye regelverk for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter skulle etter planen tre i kraft ved årsskiftet. Det er nå sannsynlig at ikrafttredelse blir utsatt med ett år, og skal gjelde fra 1.1.2022 i EU.

Endelig vedtak på dette er ventet senere i høst. Regelverket blir først gjeldende i Norge etter at det er tatt inn i EØS-avtalen. Det er ikke avklart når dette vil skje. Det er videre foreslått å utsette øvrige datoer for overgangsordninger med ett år i det nye økologiregelverket.

Det nye økologiregelverket er videreutviklet i samsvar med mål og prinsipper for økologisk produksjon. Dette innebærer endringer for å fremme et tydeligere regelverk, med utfasing av en del unntak fra regelverket. Det er et formål å fremme god dyrevelferd og ivareta naturlig dyreatferd. Det kommer blant annet et nytt krav om at okser skal ha tilgang til lufteareal eller beite i hele produksjonsperioden.

Det er et mål i økologisk produksjon å benytte lokale råvarer i fôr til husdyr, og det blir derfor et økt minimumskrav til dette i det nye regelverket. Videre er det foreslått endringer som skal fremme økt bruk av økologisk formeringsmateriale for dyr og planter. Den endringen som innebærer størst konsekvenser for norske virksomheter er et fremtidig forbud mot dyrking i avgrenset medium i økologiske veksthus, gjennom et krav om dyrking i jord.

Debio vil i løpet av høsten komme med mer informasjon om regelverket og hvilken betydning det får for sertifiserte virksomheter. 

Regelverksutvalget for økologisk produksjon gjennomfører utredninger for å kartlegge konsekvenser og muligheter for å forenkle tilpasninger til nye krav i regelverket. I år pågår det en utredning for å informere om mulige løsninger og praktiske råd for å sikre at okser får tilgang til luftegård og hold av kastrater på beite, og en utredning for å se på muligheten for å øke produksjonen av økologisk planteformeringsmateriale.

Denne saken ble opprinnelig publisert på Mattilsynets nettsider.

Del denne artikkelen

Kontakt