Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Vekst i økologisk produksjon og marked

I fjor snudde utviklingen av økologisk landbruksareal til det positive og fikk en liten økning. Ved utgangen av 2016 hadde Debio 3274 innmeldte virksomheter innen landbruk, foredling, import og omsetning, en økning på 4 prosent fra forrige år.

  • Publisert
  • Oppdatert

Liten økning i økologisk landbruksareal

Med en økning i økologisk jordbruksareal på 0,8 prosent i 2016, utgjorde det ved utgangen av året 4,6 prosent av det samlede norske jordbruksarealet. Inkluderes karensarealet, som er areal under omlegging til økologisk produksjon, utgjør det samlede økologiske arealet 4,9 prosent. De fylkene med størst vekst var Østfold, Oslo/Akershus, Hedmark og Aust-Agder, ifølge Debios årlige statistikk.

Se fullstendig statistikk 

Sterk vekst innen økologisk foredling, import og omsetning

Samtidig som det har vært en liten oppgang i økologisk produksjon i Norge, melder dagligvarekjedene om en sterk vekst i omsetningen av økologiske varer også i 2016. I Debio kommer dette til syne i en økning på 15,3 prosent innen foredling, import og omsetning, med 1191 Debio-godkjente virksomheter, mot 1033 året før.

Økologisk profilering gjennom valørmerker

Debios valørmerker i bronse, sølv eller gullmerke gjør det mulig å profilere andelen økologisk innen servering og matvarehandel. Kaféer, kantiner, restauranter, barnehager og andre som tilbereder, serverer og selger økologisk og bærekraftig mat kan benytte seg av merkene gjennom en Debio-godkjenning. Også innen denne ordningen økte antallet godkjente virksomheter med 7,3 prosent, fra 314 i 2015 til 337 valørmerkebrukere i 2016.

 

Om Debio

Debio har merket mat og utviklet økologien i over 30 år, og er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio tilbyr også i dag veiledning og formidling knyttet til bærekraftige måltid. Debios hovedoppgave er sertifisering, og på oppdrag fra Mattilsynet godkjenner Debio norske virksomheter som omsetter og produserer økologiske produkter. Alle disse får muligheten til å bruke det grønne Ø-merket i sin markedsføring. Debio utfører også godkjenning på grunnlag av egne privatrettslige regelverk, slik som valørmerkeordningen.

Debio fører årlige statistikker basert på registreringene som gjøres i forbindelse med godkjenning av økologisk produksjon, både innenfor primærproduksjon og innen foredling, import og omsetning.

Har du spørsmål knyttet til statistikken kontakt leder i DebioInfo, Idun Bjerkvik Leinaas.

Del denne artikkelen

Kontakt