Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Undervisning

Debio tilbyr undervising til elevar i videregåande skule, høgskule og universitet.

 

Våre tilsette har mellom anna kunnskap innan

  • krinsløpsjordbruk og krinsløpssamfunn
  • krinsløpsprinsipper i landbruk og økonomi; felles inspirasjon – felles mål
  • økologisk produksjon og omsetting
  • økologisk landbruk
  • berekraftig økologisk landbruk – også i eit økonomisk perspektiv
  • økologisk akvakultur

 

Eit standard foredrag på 45 minutt kostar kr 3600. Reise, kost og losji kjem i tillegg.

Vi har spesielle tilbod for våre medlemsorganisasjonar. Er din organisasjon medlem i Debio, ta kontakt med oss for eit tilbod. Sjå oversikt over medlemmar i Debio her.

Ønskjer du andre spesialtilpassa opplegg, ta kontakt med DebioInfo.

Kontakt