Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Bærekraftig villfanget

Bærekraftig villfanget er en ny merkeordning for deg som selger, håndterer og/eller pakker fiskeprodukter med MSC-sertifisert norsk fisk som er fanget uten bunntrål og distribuert i Norge.

Søk sertifisering
 

Standard for bærekraftige fiskeprodukter

Denne sertifiseringsordningen skal gjøre det enklere å velge norske, bærekraftige fiskeprodukter. Sertifisering gir en forsikring om at produkter som selges og merkes med Debios bærekraftsmerke kommer fra et norsk MSC-sertifisert fiskeri, er villfanget, uten bruk av bunntrål, og er foredlet og pakket i Norge. Alle norske MSC-sertifiserte foretak som selger, håndterer og pakker produkter fra MSC-sertifiserte norske fiskerier, kan søke om sertifisering til denne merkeordningen.

Debio står bak denne standarden, som inneholder krav for foretak som vil bli sertifisert til å kunne bruke bærekraftsmerket på produkter og i sin markedsføring. Bærekraftig villfanget er lansert vinteren 2024 og vil bli gjenstand for utvikling og forbedringer. Det foreligger også en veiledning for å forenkle forståelsen av kravene i denne standarden.

Krav til fangstmetode og til lokale verdikjeder

Standarden bygger på troverdige tredjepartssystemer fra eksisterende merkeordninger, men er den eneste som også utelukker fiske med bunntrål og lang frakt av råvarene.

  • Sjømaten må være villfanget fra norske havområder
  • Sjømaten må komme fra et MSC-sertifisert fiskeri
  • Sjømaten må som hovedregel kjøpes inn fra MSC-sertifiserte leverandører
  • Sjømaten må være fanget uten bruk av bunntrål/bomtrål.
  • Sjømaten må være landet, transportert, foredlet og pakket i Norge.
  • Sjømaten må holdes adskilt fra annen ikke-sertifisert sjømat, og den må være tydelig identifiserbar på alle trinn i prosessen; innkjøp, mottak, lagring, prosessering, pakking, merking, salg og levering.

I foredlede produkter tillates det en innblanding av opptil 40% importert MSC-sertifisert sjømat fra Færøyene og Island i blandings/farseprodukter (som vassild fra Færøyene). Øvrige landbruksingredienser i foredlede produkter skal fortrinnsvis være nordiske og/eller økologiske.

Det er tillatt med en maksimal innblanding av 25 % importerte ikke-økologiske råvarer fra land utenfor Norden av det totale produktinnholdet. Salt og vann regnes ikke som landbruksingredienser og holdes utenom beregningen av vektprosent.

 

Hvordan søke godkjenning?

Virksomheten søker om sertifisering ved å sende søknad til kontor@debio.no. Virksomheten beskriver hvilke type produkter de ønsker godkjennelse for, vesentlige forhold knyttet til produksjonen og dokumentasjonsrutiner. Det er også ønskelig at virksomheten sender over den seneste MSC-COC rapport til Debio-revisor for gjennomgang. Virksomheten mottar revisjonsplan og kontrakt til signering senest 2 uker før revisjonen starter.

Merkebruk på produkter

For å kunne bruke Debio bærekraftsmerket på produkter må du som produsent først være sertifisert og i tillegg ha signert en lisensavtale med Debio Info AS.

Har du spørsmål eller trenger du veiledning?

Legg igjen telefonnummer og e-post så kontakter vi deg.

Kontakt