Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Gebyroversikt KRAV-godkjenning

For virksomheter som ønsker godkjenning etter KRAV sitt regelverk innen primærproduksjon akvakultur eller foredling gjelder følgende gebyr. Alle gebyrer er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Kontrollgebyr gjeldende fra 07.03.2024

Årlig gebyr

Virksomheter som driver med primærproduksjon av landbruksprodukter betaler et grunngebyr. Gebyret betales ikke tilbake dersom en trekker seg ut av kontrollordningen.

  • Grunngebyr (forbundet med arbeid utover revisjoner, og avgift til KRAV for bruk av regelverket)

    kr 7500,-

Tilleggsgebyr

Kommer i tillegg til grunngebyret. Beregnes/betales etter utført revisjon.

  • Saksbehandling på kort varsel. Virksomheter som ønsker revisjon på kort varsel med ferdigstilling av saksbehandlingen innen 12 uker kan få dette utført mot et tilleggsgebyr. Tilleggsgebyret kommer i tillegg til ordinært grunngebyr

    kr 5710,-

Annet

  • Gebyr ved avbestilling av avtalt revisjon mindre enn en uke før det aktuelle tidspunktet, eller dersom virksomhetsansvarlig eller dennes representant ikke møter opp til avtalt revisjon, med mindre virksomhetsansvarlig overfor kontrollorganet kan dokumentere gyldige grunner for avbestillingen eller uteblivelsen

    kr 4760,-

For gebyr som ikke betales i rett tid, betales rente i samsvar med lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Det kan også pålegges purregebyr.

Kontakt