Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Gebyroversikt private regelverk innen økologisk produksjon

Gebyr for deltagelse i Debios kontrollordninger for juletrær og pyntegrønt, snittblomster og potteplanter til pynt og kosmetikk. Alle gebyrer er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Kontrollgebyr gjeldende fra 09.02.2022

Revisjon

Timegebyr for gjennomføring av revisjon.

 • Revisjonsgebyr

  kr 1400,- per time

Saksbehandling

Timegebyr for saksbehandling / godkjenningsbehandling.

 • Gebyr for saksbehandling

  kr 1400,- per time

Årlig sertifiseringsgebyr

 • Årlig fast gebyr dersom virksomheten er tilknyttet Debio og har andre godkjente produksjoner. Dette inkluderer 1 time arbeid.

  kr 1145,- per år

 • Årlig fast gebyr

  kr 3450,- per år

Analyser

Gebyr dersom Debio finner det påkrevd å foreta analyser av produkter eller i produksjonen

 • Analysegebyr

  Til selvkost

Reise, diett og overnatting

Reise-, diett- og overnattingsutgifter i forbindelse med revisjon dekkes av kunden

 • Reise-, diett- og overnattingsutgifter

  Til selvkost

 • Reisetid per påbegynte time

  kr 700,-

Tilleggsgebyr

Kommer i tillegg til grunngebyret. Beregnes/betales etter utført revisjon.

 • Sakbehandling på kort varsel. Virksomheter som ønsker revisjon på kort varsel med ferdigstilling av saksbehandlingen innen 12 uker kan få dette utført mot et tilleggsgebyr.

  kr 5710,-

Annet

 • Gebyr ved avbestilling av avtalt revisjon mindre enn en uke før det aktuelle tidspunktet, eller dersom virksomhetsansvarlig eller dennes representant ikke møter opp til avtalt revisjon, med mindre virksom­hetsansvarlig overfor kontrollorganet kan dokumentere gyldige grunner for avbestillingen eller uteblivelsen.

  kr 4760,–

For gebyr som ikke betales i rett tid, belastes rente i samsvar med lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Det vil også pålegges purregebyr ved forfall. Etter ny inkassoforskrift i 2020 er gjeldende gebyrsats 140 kroner.

Kontakt