Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

FINN ØKO

alltid økologisk • alltid oppdatert

For 2023-2024 har DebioInfo fått prosjektmidler fra Landbruksdirektoratet til å gjennomføre prosjektet med navnet Finn øko. Prosjektet er i gang og forventes å ferdigstilles i løpet av kommende år, og en målsetting er å presentere et oppslagsverktøy som skal bidra til å styrke omsetning av økologisk mat og drikke i Norge.

Prosjektet koordineres av nyansatte Hege Bruce, som kommer fra stillingen som forretning- og butikkutviklingskoordinator i Specsavers. Som prosjektkoordinator har Hege støtte i en intern arbeidsgruppe, og i tillegg har prosjektet en ressursgruppe som representerer aktører fra store deler av verdikjeden for mat; Matvalget, Bondens marked, Dagens, Økologisk Norge, Norges Bondelag, Rema 1000/Kolonihagen og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Dette for å sikre at vi utvikler et produkt som er etterspurt i markedet.

Verdikjeden
Utviklingen av økologisk jordbruksproduksjon og forbruk skjer med utgangspunkt i markedet og etterspørselen av økologiske produkter. Det betyr at det viktigste incentivet for styrket omlegging og fortsatt økologisk produksjon, er vedvarende vekst. Markedet blir derfor bærende for denne utviklingen. For at markedet skal kunne fungere best mulig, må hele verdikjeden være så effektiv som mulig.

Grossistene er et viktig ledd i denne kjeden fordi de fungerer som et bindeledd mellom økologiske produsenter og dagligvarekjeder, samt storhusholdningsaktørene. Man ser også tilegner seg egne økologiske merkevarer for å kunne tilby dette til kundene sine. Historisk sett har det vist seg å være svært effektivt å gjennomføre kampanjer for å fremme salget av økologisk mat. Dette har igjen bidratt til å øke omsetningen av økologiske produkter, men siden den økologiske produksjonen i Norge ikke har økt i samme grad, er det nærliggende å tro at veksten tas ut i importerte produkter.

Forsøk på effektiviseringer i verdikjeden
Det finnes i dag utfordringer for grossister, offentlige og kommersielle virksomheter og private forbrukere i å finne fram til de gode økologiske råvarene som produseres i Norge. Verdikjeden i markedet har dessverre flaskehalser i systemet som hindrer flyt i prosessen. Det kan være utfordringer med nasjonal logistikk eller følelse av avmakt på grunn av for stor sentralisering. Dette gjør at mange også velger andre alternative løsninger.

Vi ser i dag at det dannes flere private initiativ med markedsaktører som fungerer som en bro i forsøk på å løse akkurat denne problematikken. Dette viser at det allerede eksisterer et større økologisk marked å ta av. Derfor må det tilrettelegges for at de økologiske produsentene får en mer hensiktsmessig møteplass hvor de enklere klarer å lokalisere – og bli lokalisert av grossister og offentlige, kommersielle og private innkjøperne.

Utformingen av Finn øko
På Debio sine nettsider kan alle som ønsker det søke etter Debio-godkjente virksomheter og produkter. I denne løsningen ligger all lovpålagt data tilgjengelig for hver enkel virksomhet hentet fra siste Debio-godkjenning. I dag bruker 2 000 av i overkant 3 000 virksomheter innloggingsfunksjonen til den digitale løsningen for å oppdatere og gjøre endringer i forbindelse med sin sertifisering.

Finn øko vil inngå i den samme digitale løsningen. Med prosjektet ønsker vi å skape en mer brukervennlig og hensiktsmessig møteplass og oppslagsverktøy, der alle Debio-godkjente virksomheter blir mer synlige. Det er et ønske om at verktøyet skal kunne inneholde mer relevant informasjon slik at innkjøpere lettere kan finne riktig produsent med riktige produkter, lokalt så vel som nasjonalt.

Portalen slik den er utformet i dag kan oppleves lite oversiktlig og med søkemuligheter som er lite treffsikre, spesielt da på produktnivå. Muligheten for å legge inn mer detaljerte produktlister og volum i samme system vil etter vår vurdering gjøre det effektivt for virksomhetene.

Detaljert informasjon som eksempelvis logo, bilde av virksomheten, lenke til nettside/sosiale medier, kontaktperson, oversikt over egenregistrerte produkter og informasjon om forskjellige salgskanaler vil være viktig for flere virksomheter. Nivået av detaljeringsgrad vil virksomhetene styre selv, og svare ut ifra virksomhetenes egne behov for synliggjøring mot sitt foretrukne marked.

Tilbakemeldinger som mange bønder får, er at mange også ønsker å kjøpe lokalt. Det er derfor viktig å utnytte det lokale markedspotensialet som allerede eksisterer. Det er høyere betalingsvilje med Ø-merket, det er et kvalitetsstempel, fordi alle vet at den økologiske forskriften da blir fulgt.

I sum ønsker vi at Finn øko skal hjelpe den norske bonden som driver økologisk, samt norske virksomheter som lager og omsetter økologiske produkter med å bli mer synlige og attraktive på markedet. På den måten kan vi gjennom Finn øko bidra med økt etterspørsel, forbruk og vekst i det økologiske markedet, som igjen er med på å styrke utviklingen av den økologiske produksjonen for den norske bonden.

Om Finn øko

  • Utviklingsprosjekt finansiert av Landbruksdirektoratet
  • Et oppslagsverktøy som skal vise fram alle virksomheter med Debio-godkjenning
  • Finn Øko skal bidra til økt etterspørsel, forbruk og vekst i det økologiske markedet
  • Forventet ferdigstilt innen 2025

Oppslagsverktøyet gjelder i første omgang for virksomheter med økologigodkjenning. Det vil legges opp til opplæring av verktøyet, og Debio håper å få tilbakemeldinger fra virksomheter etter lansering for å kvalitetssikre at portalen fungerer best mulig. Alle Debio-godkjente virksomheter har mottatt spørreundersøkelse i høst om oppslagsvertøyet. Fikk du ikke svart på denne, eller har du tanker om det du har lest her, ta gjerne kontakt med prosjektkoordinator Hege Bruce.

Del denne artikkelen

Kontakt