Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Mellom Fange gård  |  Unn Stokkan Sandtorp og Nils Håkon Sandtorp

Les mer: mellomfange.no | Facebook: Mellom Fange Gård – Økologisk

Kan dere fortelle kort om deres bakgrunn, hvor holder dere til, hvilke produksjoner har dere og hvor er deres marked?

Mellom Fange Gård eies og drives av Unn ­Stokkan Sandtorp og Nils Håkon Sandtorp og våre fem barn. Gården ble lagt om til økologisk drift i 2009, og hovedproduksjonen på gården består av korn, gras, sau, ammekuer, høner, gris og kylling. Ved å ha et variert husdyrhold, har vi gode muligheter til å utnytte alle gårdens ressurser. Husdyrproduksjonen er lagt opp slik at alle storfe og småfe blir sendt på beite om sommeren. Dyrene er på forskjellige beiter rundt om i Aremark. Vi benytter mange husmannsplasser med dyrka mark, som ikke lengre egner seg for dagens landbruksmaskiner. I tillegg benytter vi dyra til å holde oppe kulturlandskapet ned mot Haldenvassdraget, som går igjennom hele kommunen. Dyrene på Mellom Fange Gård blir levert til Nortura. Vi tar igjen både skinn, ull og kjøtt som vi selger direkte til de som ønsker lokalt og økologisk produserte produkter. Våre lokale markeder er byene i Østfold, Sandvika, Oslo, Lillestrøm og Follo. Våre produkter kan bestilles direkte fra oss. Da kan vi enten avtale utlevering direkte fra gården, eller vi kan avtale utlevering i forbindelse med REKO-ringer på Østlandet.

Hvorfor vil dere ha sertifisering fra Debio?

Vi ønsker å selge økologiske produkter og kunne vise til at ikke bare kjøttet i fra oss er økologisk, men også de andre ingrediensene.

Hva motiverer forbruker til å kjøpe produktene dere tilbyr?

Våre kunder ønsker økologiske varer og mest mulig rene produkter. De er også opptatt av hva dyra har spist og at de har hatt det bra.

Hva kunne eventuelt gjort det enklere for dere å få solgt deres produkter?

Medieomtale av REKO-ringer er viktig for oss. Det er fortsatt mange som ikke kjenner til denne omsettingskanalen. Det blir som regel et oppsving i bestillingene til oss, hver gang det er medieomtale av en REKO-ring.

Hva er deres framtidsvisjoner for gårdsdrifta?

Vi drømmer om å få til mere salg direkte i fra gården, slik at det blir noe mindre reising, for å få solgt produktene. Vi har ei lita selvbetjent bu ved veien i dag, men kunne godt tenkt oss å ha videreutviklet denne.

Foto: Mellom Fange gård

Del denne artikkelen

Kontakt