Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Innlogging på kundeportalen

Skal du søke om tilknytning til en av Debios merkeordninger, må du først opprette en bruker i kundeportalen ved å klikke «ny bruker» på denne siden!

Debios kundeportal

Første gang du som eksisterende kunde skal logge inn må du opprette ny bruker. Når ny bruker er opprettet får du tilsendt en e-post hvor du aktiverer ny bruker.  Du får automatisk tilgang til den/de virksomheter hvor du er registrert som kontaktperson.

Har du spørsmål eller trenger hjelp kan du kontakte oss på e-post kontor@debio.no eller telefon 63 86 26 50.

Du finner disse funksjonene i portalen:

  • Endre kontaktopplysninger
  • Arkiv med dokumenter utstedt fra Debio siden 2021 (driftsbeskrivelse, varsel om revisjon, revisjonsrapport, vedtaksbrev og sertifikat)
  • Bestille markedsmateriell
  • Oppdatere driftsbeskrivelse
  • Søke om å utvide omfanget av din godkjenning
  • Det vil også være mulig å opprette flere brukere per virksomhet eller la en bruker styre innholdet for flere virksomheter, noe som er spesielt aktuelt for store virksomheter.

Kontakt