Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Kjøkkenveiledning og formidling

Gjennom merkeordninger, omstilling av offentlig matforbruk og møteplasser for hele verdikjeden, bidrar Debio til en samfunnsutvikling som skal ivareta og sikre robuste matsystemer. Vårt mål er at økologisk bærekraftig mat skal være et naturlig og enkelt valg for alle som produserer, serverer og spiser mat.

Ingen aktør har makt alene til å transformere matsystemet vårt, derfor tror vi på å samarbeide med andre og å gjennomføre endringer der vi ser at vi kan utgjøre en forskjell.

 

Matvalget

Matvalget hjelper de som vil lage økologisk og bærekraftig mat til andre. Gjennom Matvalget tilbyr veiledning, kunnskapsformidling og endringsledelse til offentlige og private storkjøkken. Vår veiledning er forankret i det vi kaller Et bærekraftig måltid.

Matvalget jobber nytenkende og banebrytende med matforbruk- og måltidsløsninger som forener folkehelse-, miljø- og klimakrav. Ved å jobbe både på systemnivå og med konkrete praktiske løsninger som passer for kokker, matansvarlige, beslutningstakere, spisegjestene og leverandørleddet, ønsker vi å gjøre det enklere å produsere, selge, kjøpe og spise økologisk og bærekraftig mat.

Matprisen

Matprisen løfter fram og hedrer bønder, kokker og mennesker som bryr seg om bærekraftige måltider. Dette gjør vi fordi måten vi produserer maten vår på, og det vi spiser, kan være nøkkelen til å møte miljø- og klimautfordringene i vår tid. Vår matproduksjon må endres for å minske ressursbruken, og for å ta vare på det viktige jordlivet og sikre lokale kretsløp. Vi ser at gapet kan være stort mellom de som produserer maten vår, de som selger den eller serverer den, og de som spiser den. Vi ønsker å gjøre gapet mindre. Matprisen samler hele næringskjeden i matbransjen med utgangspunkt i tematikker knyttet til bærekraft og økologi.

Til grunn for Matprisen ligger konseptet Et bærekraftig måltid, og gjennom prisutdelingen skal vi hedre enkeltmennesker og virksomheter som bryr seg og som bidrar til at det serveres flere bærekraftige måltider.

Matsymposium

Hvordan et bærekraftig matsystem og en robust verdikjede skal se ut er det mange meninger om, men det alle kan enes om er at jordbruks- og matindustrien trenger å gjennomføre omfattende omstillinger i tiden framover, og tverrsektorielle samarbeid er nødvendige. Skal vi oppnå dette, trengs det en bedre offentlig samtale – om hvilket jordbruk vi vil ha, om matmakt, om mat som identitet og mat som kulturbærer. Gjennom en dag vil det avholdes foredrag, konversasjoner i panel, improviserte publikumsaktiviteter og matfaglige samtaler mellom ledende forskere, praktikere, kunstnere, designere, filosofer, psykologer, studenter og andre interesserte.

Vi savner en reflektert, kritisk og inkluderende dialog om framtidens mat. Matsymposium skal samle mennesker som ønsker å forandre verden gjennom maten.

Kommunikasjonstjenester

Vi må snakke mer om bærekraftig matproduksjon!

Debio Marked er et ideelt AS, heleid av Debio. Selskapet ble opprettet i 2015 som et eget AS  for å skape et tydelig skille mellom Debio som sertifiseringsorgan, og organisasjonen sitt overordnede ønske og behov om å løfte fram og utvikle økologiske og bærekraftige produksjoner.

Vi formidler kunnskapsbasert informasjon og markedskommunikasjon om økologisk og bærekraftig mat, og utformer kommunikasjon for alle Debios tjenester og merkevarer. I tillegg selger vi også tjenester som idé- og konseptutvikling, film-, foto- og tekstprodusjon og arrangementsplanlegging.

Kontakt