Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

KRAV-sertifisert fiske

Driver du med fiske og fangst kan du godkjennes av Debio for KRAV sin standard.

Søk sertifisering
 

Om bærekraftig fiske og fangst

Denne merkeordningen sikrer bærekraftige bestander, skånsomme fangstmetoder, færre miljøgifter i fisken og forutsetter sporbarhet fra fiskebåt til ferdig produkt. Debio sertifiserer fiske og fangst på vegne av svenske KRAV. Deres regler for bærekraftig fiske og fangst ligger til grunn for en godkjenning. KRAV-merket brukes på produkter fra bærekraftig fiske og fangst som er godkjent av Debio i henhold til KRAVs regler (for merkeordningen Debio Bærekraftig, les mer her). Prinsippene under ligger til grunn for godkjenningen.

Bærekraftige bestander
Fisket skal kun skje på bestander som er bærekraftige i et langsiktig perspektiv. Tidligere ble nye fiskeområder vurdert av en ekspertgruppe, Fiskekomiteen. Etter 1. januar 2019 skal i stedet fartøyet være del av et MSC-godkjent fiske (Marine Stewardship Council) i det nordøstlige Atlanterhavet. MSC-godkjenningen omfatter bærekraftige bestand, minimal miljøpåvirkning og god fiskeforvaltning. Godkjenningen innebærer i tillegg at båten må godkjennes i henhold til KRAV-reglene. Dette innebærer:

Skånsomme metoder
Innen bærekraftig fiske og fangst kan det kun brukes fiskemetoder som i størst mulig grad sorterer bort fisk av feil størrelse eller art. Redskapene og metodene skåner havbunn og korallrev.

Sporbarhet og miljø
Båtene som sertifiseres må kunne registrere fisket på en måte som sikrer at det skjer fra godkjente bestander. For store, havgående fartøy er full elektronisk sporing en forutsetning. For mindre båter er sporbarheten ivaretatt gjennom fiske i nærheten av godkjente mottaksanlegg, og leveranse av fangsten innen 24 timer etter at fisket er påbegynt. Dette gjelder for båter med begrenset aksjonsradius, og som derfor alltid fisker innenfor godkjent sone. Både båter og mottaksanlegg blir en del av kontrollordningen. Det stilles egne miljøkrav til båtene som deltar i fisket, blant annet gjennom reguleringer av drivstofftyper og krav til returordninger for avfall.

Foredling
Det finnes flere sertifiseringsordninger for bærekraftig fiske. De har til felles et ønske om å sikre bærekraftige bestander og minimere fiskets miljøpåvirkning. I et foredlet produkt med KRAV-merket sikrer vi både at fisket er bærekraftig og at alle andre råvarer er sertifisert økologisk.

 

Hvordan søke godkjenning?

Klar for å søke? ? For å få godkjent bærekraftig fiske og fangst og kunne merke produkter med KRAV-merket, må fisket foregå på bestander som er godkjent i henhold til MSC i Nordøst-Atlanteren og ditt fartøy/leverandør må være del av MSC. Innrapportering vil skje via Mitt KRAV. Dokumentasjon sendes deretter på e-post til kontor@debio.no.

 

Har du spørsmål eller trenger du veiledning?

Legg igjen telefonnummer og e-post så kontakter vi deg.

Kontakt