Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Fagstoff om økologisk grønnsaksdyrking

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og prosjektet Foregangsfylke økologiske grønnsaker – produksjon og marked – har siden 2009 samarbeidet om produksjonsrådgiving. Nå finner du alt materiellet som er produsert tilgjengelig på nlr.no.

  • Publisert

− Siden 2014 har vi også hatt et nasjonalt ansvar og ser derfor behovet for å formidle den kompetansen som er bygget opp i disse årene. Alt som er produsert i prosjektet blir derfor nå samlet på nlr.no, lett tilgjengelig for interesserte produsenter og rådgivere over hele landet, sier Kari Mette Holm. Hun er fylkesgartner i Vestfold og prosjektleder for Foregangsfylke økologiske grønnsaker.

Finn dyrkingsveiledninger og kursmateriell på nlr.no

Del denne artikkelen

Kontakt