Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Bærekraftsmerkene med felles forbrukerkampanje

Norske forbrukere ønsker bærekraftige produkter, men et flertall synes det er vanskelig å vite hvilke produkter som er bærekraftige. Nå går Svanemerket, Fairtrade og Ø-merket sammen om kampanjen #handlehelt, som vil vise hvor enkelt det er å velge bærekraftig og inspirere enda flere til å ta det lille valget som gjør en stor forskjell.

  • Publisert
  • Oppdatert

Hver gang du handler dagligvarer, har du muligheten til å ta et lite valg som gjør en stor forskjell. Velger du bærekraftsmerkede produkter, bidrar du blant annet til at mindre mikroplast slippes ut i havet, til redusert bruk av kjemikalier og sprøytemidler, til bedre dyrevelferd eller til at bønder i utviklingsland får en betaling som gjør det mulig å leve godt og dyrke jorda på en bærekraftig måte. Fairtrade, Ø-merket og Svanemerket lanserer nå en felles kampanje som skal inspirere enda flere norske forbrukere til å se etter bærekraftsmerkene i butikkhylla.

Norske forbrukere ønsker bærekraftige produkter

Et flertall av norske forbrukere vil unngå at varene de kjøper virker negativt inn på mennesker eller miljø. I en undersøkelse bærekraftsmerkene har gjennomført, sier seks av ti forbrukere at de selv har et ansvar for å velge mest mulig bærekraftig. Blant dem som kjenner til de tre bærekraftsmerkene, sier om lag halvparten at de ser etter merkeordningene når de handler[1]. I en undersøkelse Miljømerking nylig har foretatt, svarte 82 prosent at de ønsker å ta gode miljøvalg når de velger produkter, men samtidig mente 78 prosent at det er vanskelig å hva som er gode miljøvalg.[2] Svanemerket, Ø-merket og Fairtrade er de mest kjente merkeordningene for bærekraftige produkter i Norge: de har alle en kjennskap på mellom 69 og 94 prosent.[3]

Alvorlig budskap formidlet med humor

De tre bærekraftsmerkene går sammen om en kampanje som oppfordrer forbrukere til å gjøre en stor forskjell gjennom å ta et lite valg: se etter bærekraftsmerkede produkter. I tre korte filmer som spres på sosiale medier i uke 42 og 43, hyller vi handlehelten: den helt vanlige butikkunden som redder verden litt gjennom å velge bærekraftsmerkede produkter. Stuntreporter, skjult kamera, heiagjeng, korpsmusikk og overraskede kunder danner en humoristisk ramme rundt et alvorlig budskap.

– Merkeordninger gir forbrukerne kunnskap om produktene de kjøper. Ved å se etter bærekraftsmerkene, kan forbrukere enkelt omsette sitt engasjement for mennesker og miljø til handling. Potensialet for å få enda flere til å se aktivt etter bærekraftsmerkene er stort! Vi vil heller oppfordre enn å skremme folk til å ta de rette valgene og tror at vi kommer lengst med å bruke humor når vi stimulerer til bærekraftige handlevaner. Allikevel har kampanjen en alvorlig undertone: det handler faktisk om å redde verden litt gjennom et forbruk som skåner miljøet og fremmer bærekraft, sier Annabelle Lefébure-Henriksen, daglig leder i Fairtrade Norge.

Samarbeid for å nå bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Næringslivet pekes på som en sektor som kan påvirke stort, og private, offentlige og ideelle aktører oppfordres til å samarbeide om å nå målene.

– Skal vi nå FNs bærekraftsmål om mer ansvarlig produksjon og forbruk, må vi alle bidra. Det kan vi for eksempel gjøre når vi handler dagligvarer. De små hverdagsvalgene har stor betydning fordi det er så mange av dem. Velg bærekraftsmerkede produkter, så bidrar du i det grønne skiftet, sier Anita Winsnes, direktør i Svanemerket.

-For Debio er det viktig å samarbeide med aktører som har samme mål og ambisjoner som oss. Det er mange der ute som bryr seg om dyra, naturen og maten de spiser. Økt synlighet for våre merker håper vi skal hjelpe forbrukere til å ta gode valg når de går i butikken. De tre merkeordningen fanger et stort spekter av produkter som norsk forbruker trenger i sine husholdninger, sier Ole Petter Bernhus, daglig leder i Debio.

Filmene som utgjør kampanjen, kan sees på de tre bærekraftsmerkenes respektive Facebook-sider og Youtube-kanaler fra tirsdag 16. oktober.

Kontaktpersoner

Fairtrade: Helle Mjøs, ansvarlig for kommunikasjon og myndighetskontakt, tlf. 971 26 401, helle.mjos@fairtrade.no
Debio: Idun Bjerkvik Leinaas, leder DebioInfo og pressekontakt Debio, tlf. 917 32 877, idun@debioinfo.no
Svanemerket: Anne Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef, tlf. 913 24 541, agh@svanemerket.no

Svanemerket

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon. Merket reduserer miljøbelastningen fra produksjon og forbruk, ved å vurdere hele livssyklusen til et produkt, og alle relevante miljøproblemer som oppstår underveis. Svanemerket gjør det enkelt å velge det mest miljøvennlige produktet eller tjenesten, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og et giftfritt samfunn.

Debio

Debio sertifiserer økologiske produksjoner og produkter på oppdrag fra norske myndigheter, og er garantisten for at varer merket med ø-merket er økologisk. Ø-merket garanterer at dyrevelferd og miljøstandarder tilfredsstiller strenge krav. Debio har merket og utviklet økologien i Norge i over 30 år. I dag tilbyr Debio også veiledning og formidling, fordi dine matvalg gjør en forskjell.

Fairtrade

Gjennom krav til høyere råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet, bidrar produksjon og handel etter Fairtrade-standardene til et mer bærekraftig jordbruk og bedre liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Fairtrade er verdens mest kjente og anerkjente sertifisering og merkeordning for rettferdig handel.

[1] Yougov for Miljømerking Norge, Fairtrade Norge og Debio, 2016.

[2] Yougov for Miljømerking Norge, 2018.

[3] Yougov for Miljømerking Norge, 2018.

Del denne artikkelen

Kontakt