Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Beredskapstiltak i Debio ved koronavirus

  • Publisert

Denne saken har blitt oppdatert siden publisering, se nedenfor.

Debio stoppet alt fysisk tilsyn fra og med mandag 16. mars 2020. Våre kontorer er stengt, men vårt sentralbord vil holde åpent. Ansatte nås som ellers på e-post og mobil. Alle vil jobbe fra hjemmekontor og vi vil utføre de oppgaver vi kan utføre uten fysiske besøk og oppsøkende virksomhet.

Fra og med torsdag 26. mars gjennomføres revisjoner som telefonintervju. Gjennomføring av intervjuer avklares med virksomhetene på forhånd, og kombineres med avtale om oversendelse av aktuell dokumentasjon. På denne måten regner vi med å opprettholde arbeidet med revisjoner og godkjenning.

Oppdatering september 2020:

Revisjonsbesøk under korona-pandemi

EU har fattet en ny rettsakt som åpner for at revisjonsbesøk knyttet til økologikontrollen i en del tilfeller kan gjennomføres som ikke-fysiske revisjoner på grunn av koronapandemien. Revisjonen vil da foregå med en gjennomgang over telefon eller videomøte, kombinert med gjennomgang av aktuell dokumentasjon som må tilsendes Debio. Rutinen er avklart med Mattilsynet, og gjelder ut året 2020.

I en del tilfeller er det likevel behov for å gjennomføre fysiske besøk. Debio gjør derfor også ordinære revisjonsbesøk, hvor revisor følger våre interne smittevernrutiner og overholder sosial distanse. Revisorer som er i karantene eller har symptomer som kan knyttes til korona, vil ikke reise på fysiske revisjonsbesøk. På samme vis ber vi virksomheter melde fra til oss, dersom fysisk besøk ikke kan gjennomføres grunnet karantene, symptomer eller andre smittevernhensyn. I noen tilfeller må ikke-fysiske revisjoner følges opp med en tilleggsrevisjon straks det er gjennomførbart.

Del denne artikkelen

Kontakt