Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Brann hos eneste fôrleverandør av økologisk fôr

  • Publisert
  • Oppdatert

Det har vært brann hos Felleskjøpet sitt produksjonsanlegg for økologisk fôr på Lena i Toten tirsdag 14. juli. Dette har satt produksjonsanlegget ute av drift. Felleskjøpet sitt anlegg på Lena er landets eneste produsent av økologisk kraftfôr til svin og fjørfe. Regelverket for økologisk produksjon tillater i slike særlige situasjoner å innvilge midlertidig tillatelse til å bruke konvensjonelt fôr i en begrenset periode. Dette er av hensyn til dyrevelferd og for å sikre en forutsigbarhet for de økologiske produsentene i slike uforutsette hendelser. Produktene beholder derfor sin økologiske status. Den enkelte gårdbruker må selv søke om tillatelse hos Mattilsynet for å bruke konvensjonelt fôr. Mattilsynet har sørget for et forenklet skjema som kan benyttes til denne situasjonen, og dette skjemaet finner du nedenfor.

Til orientering er det tett kontakt mellom Felleskjøpet, Debio og Mattilsynet om håndtering av denne situasjonen. Felleskjøpet kontakter alle økologiske gårdbrukere for svin og fjørfe med informasjon om saken og hvordan den skal følges opp. Det er uklart hvor lenge det blir driftsstans i den økologiske fôrproduksjonen. Produksjonen av økologiske kraftfôr til drøvtyggere er overført til fabrikken på Rindsem, og det jobbes med å finne løsninger og alternativer for økologisk fôr til fjørfe og svin.

Foto: Lars Erik Skrefsrud/NRK Utlistet foto: Terje Hong/NRK

Del denne artikkelen

Kontakt