Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Brann hos eneste fôrleverandør av økologisk fôr

  • Publisert

Denne saken har blitt oppdatert siden publisering, se nedenfor.

Det har vært brann hos Felleskjøpet sitt produksjonsanlegg for økologisk fôr på Lena i Toten tirsdag 14. juli. Dette har satt produksjonsanlegget ute av drift. Felleskjøpet sitt anlegg på Lena er landets eneste produsent av økologisk kraftfôr til svin og fjørfe. Regelverket for økologisk produksjon tillater i slike særlige situasjoner å innvilge midlertidig tillatelse til å bruke konvensjonelt fôr i en begrenset periode. Dette er av hensyn til dyrevelferd og for å sikre en forutsigbarhet for de økologiske produsentene i slike uforutsette hendelser. Produktene beholder derfor sin økologiske status. Den enkelte gårdbruker må selv søke om tillatelse hos Mattilsynet for å bruke konvensjonelt fôr. Mattilsynet har sørget for et forenklet skjema som kan benyttes til denne situasjonen av fjørfe og svineprodusenter, og dette skjemaet finner du nedenfor.

Til orientering er det tett kontakt mellom Felleskjøpet, Debio og Mattilsynet om håndtering av denne situasjonen. Felleskjøpet kontakter alle økologiske gårdbrukere for svin og fjørfe med informasjon om saken og hvordan den skal følges opp. Det er uklart hvor lenge det blir driftsstans i den økologiske fôrproduksjonen. Produksjonen av økologiske kraftfôr til drøvtyggere er overført til fabrikken på Rindsem, og det jobbes med å finne løsninger og alternativer for økologisk fôr til fjørfe og svin.

Oppdatering 28. august:

Den midlertidige perioden med bruk av ikke-økologisk fôr til økologisk fjørfe og svin avsluttes nå. Det gis ikke tillatelser til å kjøpe inn ikke-økologisk fôr etter 1. september. Innen 21. september skal alle aktuelle husdyrprodusenter kun benytte økologisk fôr.

Det har de siste seks ukene blitt innvilget flest midlertidige tillatelser til økologisk fjørfeproduksjon, siden det er utfordrende å sikre alternativ fôring av fjørfe uten at det gir dyrevelferdsproblemer. 

Det vil bli oppstart av økologisk fôrproduksjon til svin og fjørfe i uke 37. Det vil være tett dialog mellom fôrleverandører og husdyrprodusenter for at denne overgangen skal bli best mulig. Det er ikke gitt midlertidige tillatelser til å kjøpe inn ikke-økologisk fôr etter 1. september. Økologiregelverket omfatter mange regelverkskrav, hvor bruk av økologisk fôr er ett av flere krav. For økologisk fjørfe er det krav om lavere dyretetthet, tilgang til uteareal, bruk av grovfôr, og saktevoksende fjørferaser til kylling. Alle disse kravene har vært fulgt i perioden hvor dyra har fått konvensjonelt fôr. Økologiske kyllinger har fått et konvensjonelt fôr tilpasset saktevoksende kylling for å ivareta dyrevelferden på best mulig måte i den midlertidige perioden.

Foto: Lars Erik Skrefsrud/NRK Utlistet foto: Terje Hong/NRK

Del denne artikkelen

Kontakt