Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Debios årsmøte 2022

  • Publisert
  • Oppdatert

Debio er en medlemsorganisasjon som skal sikre tillit og samarbeid mellom alle parter innen produksjon, omsetning og forbruk av økologiske varer. Organisasjoner over hele landet, som ønsker mer økologisk og bærekraftig mat fra fjorden, på jordet og bordet kan bli medlem i Debio. Torsdag 31. mars 2023 ble Debios årsmøte avholdt i Share Oslos lokaler.

Sammensetningen av styret ble endret på årsmøtet. Mens styreleder Per Skorge ble gjenvalgt, gikk styremedlemmene Stina Mehus (Økologisk Norge), Embrik Rudningen (Norsk bonde- og småbrukarlag) og Peder Hanem Aasprang (TINE) ut og ble erstattet av Emil Beddari (Fremtiden i våre hender), Rebecca Bond (Norsk bonde- og småbrukarlag) og Anders Hørthe (BAMA).

Styreleder Skorge roste de tre styremedlemmene som nå går ut av styret for å ha vært gode diskusjonspartnere, og han så fram til å samarbeide med de nye i det han mente ville bli spennende år for organisasjonen.

På årsmøtet ble ny overordnet strategi for Debio stemt gjennom. Marte von Krogh, som presenterte forslaget, la vekt på at denne nye strategien utvider virkeområdet til Debio for å representere bredden i hele organisasjonen fra sertifisering til storkjøkkenveiledning, men også for å gjenspeile tiden vi lever i:

«Økologisk og bærekraftig matproduksjon er på agendaen både nasjonalt og i EU. Det er etablert en nasjonal strategi og EU er ambisiøse og setter klare mål for økologisk produksjon og omsetning. Økologisk matproduksjon, med dets regelverk og tilsynssystem er sett på som viktige virkemidler for bedre dyrehelse, jordliv og miljø. Verden er i endring, og både pandemi og krigen i Ukraina har økt behovet for matvaresikkert og robuste bærekraftige verdikjeder. Dagens matproduksjon er en betydelig bidragsyter til klimautslipp og gir utfordringer med dyrevelferd og for levende matjord.»

Avtroppende styremedlem Stina Mehus sammen med styreleder Per Skorge.

Del denne artikkelen

Kontakt