Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Debios årsmøte 2024

  • Publisert
  • Oppdatert

21. mars avholdt Debio årsmøtet i sine nye lokaler i Oslo. Per Gunnar Skorge fra Norges skogeierforbund fortsetter som styreleder.

– Debio er først og fremst folka. Vi i styret er glade for at lede en organisasjon som har jobbet godt for å sikre tillit til Ø-merket og de andre merkeordningene. Våre tjenester, både i Debio og DebioInfo, er etterspurte, noe vi tar som et tegn på at man er på rett vei, sa Per Gunnar Skorge under årsmøtet.

Han fortsetter som styreleder for organisasjonen, og med seg har han disse medlemmene til styret:

Anders Eggen, Norsk landbruksrådgivning (ny)
Anders Hørthe, Bama produsenter
Ann Kristin Wang, ansattrepresentant fra Debio
Kari Marte Sjøvik, tidligere fra Norges Bondelag, nå Økologisk Norge (gjenvalgt)
Knut Lutnæs, Coop Norge AS (gjenvalgt)
Rebekka Bond, Norsk Bonde- og Småbrukarlager
Victoria Løwe Stormdal, Norsk Bonde- og Småbrukarlag (ny)

De nye styremedlemmene meldte seg klare til å jobbe for mer økologisk på bordet.

Jeg gleder meg til å ta del i Debio sitt styrearbeid. Det er veldig synd at det er en økt etterspørsel etter økologisk mat og at norske bønder ikke er med på å møte den etterspørselen! Det er mange spennende muligheter i markedet nå, og jeg håper Debio kan tiltrekke seg nye produsenter og at det blir en selvfølge å finne det grønne Ø-merket i alle norske kjøkken, meddelte nytt styremedlem, Victoria Løwe Stormdal.

Torilll Malmstrøm fra Norges kvinne- og familieforbund ble erstattet av Anders Eggen, og Viktoria Løwe Stormdal kom inn for Emil Beddari fra Framtiden i våre hender. Styreleder takket Malmstrøm og Beddari for innsatsen og ønsket de to ny velkommen. Ros fikk også valgkomiteen.

– Styret er bredt sammensatt med representanter for både primærnæring, tilknyttede organisasjoner og omsetningsleddet, kommenterer styreleder, kommenterte Skorge.

Under årsmøtet ble veien videre for organisasjonen grundig diskutert. Styrelederen var tydelig på at nytenkning er vesentlig og løftet spesielt etableringen av et nytt bærekraftsmerke på villfisk som et eksempel på dette.

Avtroppende styremedlem Torilll Malmstrøm fra Norges kvinne- og familieforbund sammen med styreleder Per Skorge

Del denne artikkelen

Kontakt