Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Debios komité for upartiskhet

  • Publisert
  • Oppdatert

Debios komité for upartiskhet (DKU) er en uavhengig kontrollkomite. Hovedformålet for Debio med en slik komite er å sikre Debios upartiskhet som sertifiseringsorgan, og vise at Debio ikke lar seg påvirke av kommersielle eller subjektive hensyn.


Organisering

Komitéen består av representanter fra primærproduksjon, forbrukere og en ekspert på samsvarsvurdering fra lokal myndighet.

Representanten for forbrukerne er seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Kaja Lund-Iversen.

Fra primærproduksjonssiden sitter Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag. – Å sitte i komitéen er interessant. Gjennom arbeidet bidrar man til at Debio og økologisk mat har stor troverdighet. Det er viktig for produsent og forbruker; for bonden for å ta ut merverdien i markedet, og for forbrukeren som kan være trygg på at man får det man ønsker.

Representanten fra lokal myndighet, Aurskog-Høland kommune, er Ole-Christian Østreng.

Ledervervet rulleres blant medlemmene i DKU.

I tillegg er Gerald Altena, regel- og kvalitetsansvarlig i Debio med i komiteen.

 

Del denne artikkelen

Kontakt