Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Endring i trykking av merker

  • Publisert

Vi vil med dette varsle en endring i tilbudet på trykte merker. I henhold til kravet i merkereglene skal det være trykket NO-ØKO-01 på Ø-merker som brukes for merking av produkter som oppfyller kravene i økologiforskriften og er godkjent av Debio. På de fleste Ø-merker som vi selger er kodenummeret forhåndstrykt.

Vi har i tillegg tilbudt trykking av tekst ved bestilling av merket Ø-3 og ØD-3. Dette er en tilleggstjeneste som vi har utført for våre kunder og vi ser at de fleste har ønsket å få påtrykk av adresse eller telefonnummer ved siden av Ø-3/ ØD-3.

På sikt vil vi ikke kunne tilby trykking av tekst da det maskinelle utstyret må skiftes ut. Kostnaden ved investeringer i ny maskin ville måttet ta igjen i prissetting av merkene, noe vi mener ikke er lønnsomt for Debio eller våre kunder.

For våre kunder som ønsker å bestille merker med påtrykt tekst vil vi opprettholde tilbudet så lenge det maskinelle utstyret fungerer, med en siste frist for trykking innen 31.12.2019.

De som ønsker tekst på Ø-3- og ØD-demeter-merket må ordne dette på annet vis.

Vi viderefører tilbudet om bestilling av forhåndstrykte Ø-merke med kodenummer som i dag. Det vil også være mulig å få bestilt merket Ø-1 uten kodenummer til bruk ved servering.

Del denne artikkelen

Kontakt