Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Nye spennende prosjekter i DebioInfo

  • Publisert
  • Oppdatert

DebioInfo har fått støtte av Landbruksdirektoratet til å gjennomføre to prosjekter for å styrke omsetning av økologisk mat og drikke:

1. Revitalisering av serveringsmerker: Debio har siden 2012 tilbudt valørmerker for servering. Valørmerkene finnes i tre utgaver: bronse (minimum 15 % øko/ 15 faste økologiske varer), sølv (minimum 50 % øko) og gull (90-100 % øko). Andelen økologisk måles i innkjøpssum eller vekt. Både offentlige og private virksomheter kan få valørmerket. Debio ser nå behov for å både forenkle sertifiseringsprosessen og ytterligere styrke markedsarbeidet knyttet til ordningen. Hovedmålsetningen med prosjektet er å utvikle Debios valørmerkeordningen til en attraktiv merkeordning for private og offentlige serveringssteder, og gjennom dette bidra til å øke salget og omsetningen av norske økologiske produkter inn mot serveringssteder, offentlige og private.

2. Finn godkjente økovirksomheter: Norge har et svakt utviklet marked og mindre fungerende verdikjeder for norske økologiske landbruksvarer. Dette gjør det utfordrende for både enkeltforbrukere og offentlige virksomheter å finne de gode økologiske råvarene, og for økobonden å nå ut i markedet med sine produkter. Norske økologiske varer omsettes som ikke-økologiske gjennom sesongen, og flere rapporter og utgreiinger viser at usikkerheten med å drive/legge om til økologisk er frykta for å få varer omsatt i markedet.

NIBIO har nylig anslått at om lag 20 prosent av innkjøpet til det offentlige av frukt og grønt er norskprodusert. I dag øker etterspørselen etter økologisk mat, mens produksjonen av økologisk mat i Norge går svakt ned. Det kan tyde på at veksten i markedet tas ut i import.

I dag kan alle som ønsker det benytte Debios portal for å søke etter Debio-godkjente virksomheter og produkter. Med prosjektet «FINN øko» ønsker vi å videreutvikle denne portalen for i større grad å synliggjøre økologiske produsenter for innkjøpere lokalt og nasjonalt, og bidra til økt omsetning og utnyttingsgrad av norsk økologisk mat og drikke. Tiltaket vil bidra til betre informasjonsflyt i verdikjeden for mat og drikke, inkludert forbrukere, private som offentlige.

DebioInfo søker etter en kreativ og strukturert prosjektleder for de to prosjektene.

Vi søker etter deg som blant annet har prosjektledererfaring med dokumenterte resultater, har gode muntlige og skriftlige formidlingsevner, og liker å jobbe tverrfaglig og legge til rette for godt samarbeid. Ta kontakt med idun@debioinfo.no ved spørsmål eller interesse.

Del denne artikkelen

Kontakt