Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

God jul fra oss i Debio!

  • Publisert
  • Oppdatert

Tradisjonen tro deler Debios ansatte ut en gave på 10 000 kroner til en humanitær eller veldedig organisasjon. I år har Matsentralen blitt valgt som årets julegavemottaker!

Matsentralen er et nettverk av åtte matsentraler som legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte. Gjennom deres arbeid hjelper de både matbransjen med å redusere matsvinn, og ideelle organisasjoner med å redusere fattigdom.

Vi mener at en Matsentralen er en god mottaker som handler i tråd med et av økologiens grunnprinsipper: Rettferdighetsprinsippet. Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse.

Rettferdighet er kjennetegnet ved likeverd, respekt, redelighet og ansvar for vår felles verden, både mellom mennesker og i vårt forhold til andre levende vesener. Dette prinsippet understreker at de som tar del i økologisk landbruk bør forholde seg til hverandre på en måte som sikrer rettferdighet på alle nivå og for alle parter — bønder, arbeidere, videreforedlere, grossister, forhandlere og forbrukere. Økologisk landbruk skal sørge for at alle involverte får en god livskvalitet, og bidra til matsuverenitet og fattigdomsreduksjon. Økologisk landbruk har som mål å produsere tilstrekkelig med mat og andre produkter av høy kvalitet. Dette prinsippet framhever at dyr skal gis betingelser som sikrer livsutfoldelse og trivsel i samsvar med deres fysiologi og naturlige adferd. Natur- og miljøressurser som inngår i produksjon og forbruk skal forvaltes på en måte som er sosialt og økologisk rettferdig, og sikres for framtidige generasjoner. Rettferdighet krever produksjons-, distribusjons- og handelssystemer som er åpne og rettferdige og som gjør regnskap for reelle miljømessige og sosiale kostnader.

Vi applauderer arbeidet Matsentralen gjør og håper gaven vil komme de som trenger det til gode i jula!

Debio holder for øvrig julestengt i uke 52 fra tirsdag 27.12 til og med fredag 30.12.22.

For viktige henvendelser som ikke kan vente, står vår ledergruppe oppført med telefonnummer på vår hjemmeside.

Med ønske om en riktig god jul!

Del denne artikkelen

Kontakt