Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Handel med økologiske produkter mellom Norge og Storbritannia

  • Publisert
  • Oppdatert

Storbritannia er ikke lenger et medlem av EU, og blir et tredjeland fra 1. januar 2021. Overgangsperioden etter Brexit blir avsluttet ved årsskiftet, og det blir endringer i reglene for handel med Storbritannia.

Regelverket for import av økologiske produkter blir oppdatert slik at kontrollorgan i Storbritannia blir anerkjente til å sertifisere og kontrollere økologiske virksomheter og produkter. Denne anerkjennelsen gjelder i første omgang frem til 31.12.2021.

Import fra Storbritannia etter 1.1.2021

Ved import av økologiske produkter fra Storbritannia til Norge blir det et krav om at varepartier fra 1.1.2021 må ledsages av et elektronisk importsertifikat (certificate of inspection) ved bruk av TRACES NT. Det er videre et krav om at importør skal melde import av økologiske varepartier minimum 24 timer før ankomst.

Eksport til Storbritannia etter 1.1.2021
Ved eksport av økologiske produkter fra Norge til Storbritannia blir det en overgangsperiode uten særlige tilleggskontroller etter økologiregelverket frem til 1. juli 2021. Fra 1. juli 2021 blir det imidlertid et krav om at slike varepartier skal ledsages av et spesifikt importsertifikat («GB COI»), og det blir bruk av et annet system enn TRACES NT.

Foto: Wikimedia Commons

Saken har vært tidligere omtalt i vårt nyhetsbrev. Har du som kunde ikke mottatt nyhetsbrevet? Kontakt kontor@debio.no.

Del denne artikkelen

Kontakt