Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Har du nok fôr til den kommende vinteren?

  • Publisert
  • Oppdatert

Debio mottar i disse dager en del signaler på at innhøstingen har vært vanskelig og at mengden eget vinterfôr er svært begrenset sammenlignet med normalår. Økologiregelverket kan ha løsninger for dette, men slike løsninger betinger at du følger de reglene som er gitt.

Vær tidlig ute med å beregne fôrforbruk fram til neste beiteslipp. Hvis du ser at det kan knipe skal du først forhøre deg med andre virksomheter om de kan ha fôr til overs. Ved kjøp av økologisk fôr fra andre må du huske å innhente virksomhetens økologisertifikat (leverandørsertifikat). I tillegg til dette må det i hver leveranse følge en erklæring som er merket med kodenummer for det kontrollorganet som har sertifisert virksomheten. Debios kodenummer er NO-ØKO-01, og hvert parti må merkes med dette nummeret enten rett på varen eller i følgedokumenter.

Vær oppmerksom på at dersom leveransen ikke har denne merkingen, vil heller ikke fôret kunne regnes som økologisk.

 

Dersom du ikke klarer å få tak i tilstrekkelig økologisk fôr, må du før du fôrer med ikke-økologisk fôr, innhente tillatelse til dette. På Debios hjemmeside finner du skjema for å søke om midlertidig tillatelse til bruk av ikke-økologisk fôr; «Søknad om midlertidig tillatelse grunnet katastrofesituasjoner». For at du skal kunne få en slik tillatelse er det viktig at du vedlegger nødvendig dokumentasjon til søknaden, og at du gir tilstrekkelige opplysninger til at søknaden kan vurderes. Dersom søknaden er for dårlig begrunnet eller nødvendig dokumentasjon ikke medfølger, vil du sannsynligvis heller ikke kunne få tillatelse til å bruke ikke-økologisk fôr.

Det er Mattilsynet som behandler disse søknadene, og du må ta høyde for at flere er i samme situasjon som deg og at det derfor kan være litt behandlingstid på søknaden.

Del denne artikkelen

Kontakt