Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Avvikling av kosmetikkregelverk

  • Publisert
  • Oppdatert

Debio sertifiserer i dag sju virksomheter etter vårt private merkeregleverk for kosmetikk. Av disse er det flere som også har godkjenninger på andre områder.

Kosmetikkregelverket ble utarbeidet i 2011, pga. forespørsler fra interesserte virksomheter. Regelverket er i dag knyttet til økologiregelverket, og det er derfor kun kosmetikk som er laget av næringsmidler som omfattes i det private regelverket til Debio.

Det er kostbart og lite hensiktsmessig for Debio å sertifisere og holde et privat regelverk oppdatert for så få virksomheter.

Debios styre har bestemt at regelverket skal fases ut. I praksis vil dette for dagens sertifiserte virksomheter bety av de vil beholde godkjenningen ut 2023, men at Debio ikke kommer til å revidere eller sertifiserer virksomheter fra 01.01.23. Nåværende merkebrukere vil også etter dette kunne omtale produktet som økologisk, men da ikke lengre benytte Debios Ø-merke på produktene.

Har du spørsmål til saken, ta kontakt med kontor@debio.no eller telefon 63 86 26 50.

Del denne artikkelen

Kontakt