Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Landbrukets Økoløft under Økouka

  • Publisert
  • Oppdatert

Landbrukets Økoløft er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Statsforvalteren, Norsk Landbruksrådgiving, Økologisk Norge og oss i Debio.

Formålet med prosjektet er å bidra til økt produksjon, omsetning og forbruk av norsk økologisk mat. Dette gjelder særlig for varegrupper der etterspørselen er større enn tilbudet av varer som kan produseres i Norge. Gjennom rekruttering til økologisk landbruk, motivering av etablerte økobønder til å fortsette å produsere økologisk mat, og inspirasjon til nøkkelpersoner hos dagligvarekjedene og forbrukere til å prioritere norsk økologisk mat, vil prosjektet bidra til å nå målene i Nasjonal strategi for økologisk landbruk om å øke produksjon og omsetning av økologiske varer som er etterspurt i markedet. At omsetningsleddet og forbrukere, inkludert storkjøkken, velger norske varer er avgjørende for at norske bønder skal få omsetning og tørre å satse på økologisk produksjon. For å stimulere til økt produksjon har vi dyktige inspirasjonsbønder som vil benyttes til en rekke oppdrag for å inspirere bønder og nye til næringa til å satse på økologisk produksjon.

ØKOUKA er årlig en feiring av norsk økologisk mat og drikke i regi av Økologisk Norge. Over hele landet deltar personer og virksomheter på lokale arrangementer som formidler råvarer, kunnskap og inspirasjon. En av dem som skal formidle nettopp kunnskap og inspirasjon (og sikkert også lunsjer laget av gode lokale økoråvarer) under Økouka er Landbrukets Økoløft.

Nedenfor finner du en oversikt over arrangementer hvor Landbrukets Økoløft deltar som medarrangør eller hvor en av prosjektets inspirasjonsbønder selv arrangerer eller deltar på arrangementer i løpet av Økouka:

23.9: Spis og dyrk oslofjorden rein! (Virgenes gård i Larvik)
25.9: Økonomi i økologisk drift (webinar)
25.9: Fagmøte: Kornproduksjon i Trøndelag (Ersgard, Stjørdal)
27.9: Natur, matproduksjon og helse (Tuppestuen grendahus, Gol)
1.10: Gårdsforedling og direktesalg (Søndre Røine i Lier)

Landbrukets Økoløft er også medarrangør for et stort landbruksmøte om fremtidas matproduksjon i november. Vi anbefaler å holde av datoen!

16.11: Fremtidens matproduksjon (Tynset)

Inspirasjonsbønder. Alle foto: Økologisk Norge

Del denne artikkelen

Kontakt