Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Landbrukets ØKOLØFT

Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeid mellom landets ledende landbruksorganisasjoner, og har som mål å øke norsk økologisk produksjon.

  • Publisert
  • Oppdatert

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, Norsk Landbruksrådgiving og Økologisk Norge jobber sammen om å løfte norsk økologisk landbruk i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT.

Formålet med prosjektet er å bidra til økt produksjonen av økologiske landbruksprodukter i Norge. Det er første gang landbruksorganisasjonene går sammen i et forpliktende og systematisk samarbeid på dette området. Det unike med prosjektet er det konkrete samarbeidet på tvers av organisasjoner og fagmiljøer. Alle partnerorganisasjoner står samlet bak alle budskap og aktiviteter i prosjektet i et felles løft.

Økologisk Norge har den formelle prosjektledelsen.

Gjennom åpne møter i hele landet, utvikling av kortversjoner av regelverket, 30 inspirasjonsbønder og mye mer, skal gode historier og eksempler løftes fram, kunnskap skal økes og regelverket for økologisk produksjon skal gjøres mer tilgjengelig.

For mer informasjon om Landbrukets ØKOLØFT, se her.

 

Del denne artikkelen

Kontakt