Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Matvalget og Debio søker kjøkken og kontorer i Oslo

  • Publisert
  • Oppdatert

Flere og flere ønsker å ta økologiske og bærekraftige matvalg i Norge, derfor vil Matvalget og Debio etablere et nytt distriktskontor i Oslo. Vi ønsker å samlokalisere våre aktiviteter, fra formidling og merking til kjøkkenveiledning og prisutdeling.

Først fremst trenger vi et lokale som dekker våre behov, men vi håper disse behovene også kan være starten på et nytt nasjonalt MATHUS i Oslo. Gjerne også et felleskap for flere aktører med felles interesser og hvor vi sammen jobber for et mer bærekraftig matsystem. Debios hovedkontor vil fortsatt ligge på Bjørkelangen, men vi utvikler nye tjenester med base i Oslo og trenger rom for vekst.

Vi ønsker å komme i kontakt med utleiere og eiendomsutviklere som ønsker oss som leietakere og samarbeidspartner. Har du, eller ønsker du mer kompetanse om økologisk landbruk og bærekraftig måltider, er vi kanskje din leietaker. Kanskje du vil være med på å utvikle Oslos nye Mathus?

Vi trenger

  • 10-12 kontorplasser
  • Møterom for 4-8 personer
  • Mulighet til å leie møterom for inntil 20 personer
  • Mulighet for proff-kjøkken (avtrekk/strøm) for demo og praktisk kjøkkenopplæring
  • Vi ønsker lokaler sentralt i Oslo og med godt kollektivtransporttilbud

Ta kontakt med Ole Petter Bernhus (tlf. 922 30 417) om du har lokaler og ønsker å huse oss eller om du er interessert i en samarbeid rundt et felles mathus!

Om Matvalget
Matvalget setter en ny standard for offentlige måltider. Matvalget har tro på det offentliges rolle i omstillingen til et mer bærekraftig matsystem nasjonalt. Vi ønsker at det blir tatt gode matvalg for hva man skal spise i barnehager og skoler, kantiner og kaserner, sykehjem og sykehus. Offentlige kjøkken har med sin innkjøpsmakt og påvirkningskraft et samfunnsansvar i å servere måltider som forener folkehelse- og bærekraftshensyn, og som tilfredsstiller måltidets andre kvaliteter – som rytme og forutsigbarhet i hverdagen, sosialt felleskap, gode samtaler, oppdragelse og omsorg, og kulturell forankring. Matvalget produserer også praktiske konsepter, materiell og kommunikasjon som er tilpasset våre samarbeidspartnere.  Matvalget er 8 ansatte.

Om Debio
Debio er morsselskapet, og eier av Matvalget og DebioInfo. Debios største avdeling er DebioSert, som jobber med tilsyn, regelverk og merkeordninger. Mest kjent er vi for økologikontrollen i Norge og det grønne Ø-merket. Tilsynet er ca. 40 ansatte, med arbeidsplasser over hele landet. En del ansatte er lokalisert i og rundt Oslo. Dette er ansatte som i korte perioder har behov for en kontorplass og møterom i Oslo. DebioInfo jobber med formidling, informasjon og markedsaktiviteter knyttet til økologiske og bærekraftige matsystemer. Gjennom tjenesten Matkunne levere vi tekst-, film- og fotoproduksjoner. DebioInfo arrangerer Matprisen og Matsymposium, og har spisskompetanse på event og arrangementer. DebioInfo er 3 ansatte.

Ta kontakt!

Del denne artikkelen

Kontakt