Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Nordisk-baltisk samarbeid

  • Publisert

Nordisk-baltisk samarbeid er en kontaktgruppe for nordiske sertifiseringsorganer og aktører i både privat og offentlig sektor. Det holdes ett årlig kontaktmøte hvor samarbeidslandene møtes og diskuterer aktuelle tema. Kontaktgruppen ble opprettet i 1992 på initiativ fra private instanser i Norge (Debio), Sverige og Finland. Senere kom også Danmark og Island til, og siden 2001 er gruppen ytterligere beriket med deltakelse fra de baltiske statene Estland, Latvia og Litauen. I dag består kontaktgruppen sertifiseringsorganer og myndigheter.

Samarbeidet konsentrerer seg om temaer som:

  • Utforming, tolkning og praktisering av regelverk og EU-forordninger
  • Metoder og utføring av inspeksjoner, kontroll og tilsyn
  • Samordnet opptreden i forhold til EU
  • Faglige og personlige nettverk
  • Kompetanseutvikling på aktuelle (nye) områder

Del denne artikkelen

Kontakt