Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Norsk akkreditering

  • Publisert
  • Oppdatert

Norsk akkreditering jobber for å skape tillit og anerkjennelse til varer og tjenester både nasjonalt og internasjonalt.

Alle sertifiseringsorganer som godkjenner for økologisk produksjon etter EUs regelverk skal være akkreditert i henhold til krav i NS-EN ISO/IEC 17065. Norsk akkreditering er det eneste organ i Norge som utfører slik akkreditering. Akkrediteringen er en offisiell anerkjennelse av Debios kompetanse og evne til å utføre sertifiseringen i samsvar med gitte krav i standarden.

Les mer om Norsk Akkreditering her.
Finn Debios akkrediteringsbevis her.

Del denne artikkelen

Kontakt