Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Nytt miljømerke gjør det enklere å velge norske bærekraftige fiskeprodukter

  • Publisert
  • Oppdatert

Debio lanserer nå en ny standard og et eget miljømerke for bærekraftige norske fiskeprodukter. Miljømerket Bærekraftig villfanget vil gjøre det enklere for norske forbrukere å velge den mest kortreiste, klimavennlige og bærekraftige sjømaten som finnes tilgjengelig i dagligvarehandelen i dag, skriver vi i en pressemelding i dag.

Standarden går enda lengre enn eksisterende miljømerkeordninger og stiller blant annet krav til at fisken som pakkes skal være MSC-sertifisert, fanget i Norge uten bruk av bunntrål og kun være foredlet i Norge.

– Her bygger vi på gode etablerte tredjepartssystemer hvor det ikke er bransjen selv som står for merkingen, men en uavhengig aktør. MSC-sertifiseringen sikrer at bestandene er bærekraftig forvaltet og at fiskeriene aktivt minimerer bifangst av sårbare arter. Og så stiller vi tilleggskrav som miljøbevisste forbrukere er opptatt av, sier Johan Henrik Frøstrup, daglig leder i Debio.

I dag er det ingen andre merkeordninger eller artsguider som kan garantere denne standarden på produktnivå.

Ingen bunntrålet fisk

Bunntråling er den menneskelige aktiviteten som i geografisk utstrekning har størst negativ påvirkning på havbunnen. I tillegg har bunntrål vist seg å være den fiskemetoden som bidrar til de største klimagassutslippene.

– Det er i dag ingen måte å kommunisere dette på til forbrukerne gjennom eksisterende miljømerkeordninger. Nå gjør vi det enklere for miljøbevisste forbrukere å velge bort den bunntrålfangede, langreiste dobbel og trippelfryste sjømaten, fortsetter Frøstrup.

Johan Henrik Frøstrup, daglig leder i Debio

Støtter norsk bearbeiding

En betydelig del av sjømaten som selges i norske butikker er fraktet verden rundt for bearbeiding, før den ender opp i frysedisken. Til og med den norskfangede sjømaten kan ha vært innom land som både Kina, Polen og Danmark før den den ender opp i Norge igjen.

– Det er verken bra for klimaet, norske arbeidsplasser eller kvaliteten på fisken. Fiskeprodukter merket med Bærekraftig villfanget skal være både fisket og foredlet i Norge, sier Frøstrup.

Interesse hos flere aktører

Flere aktører har allerede vist interesse for sertifiseringsordningen, og allerede denne uken finner man den første bærekraftsmerkede sjømaten av torsk, hyse, brosme, lange og sei fra Gunnar Klo AS på Oda.com, under merkevaren STØ.

– Vi er stolte av å være den første dagligvareaktøren i verden som tilbyr Debio bærekraftsmerket fisk. Nå gjør vi det enklere for forbrukerne å kunne velge den mest bærekraftige og klimavennlige sjømaten, sier kategorisjef Bent Karlsrud i ODA.

Det nye bærekraftsmerket finnes allerede på fiskeprodukter fra Primex og Gunnar Klo. Foto: Åsmund Seip/Debio

Del denne artikkelen

Kontakt