Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Nytt navn til Debios datterselskap

  • Publisert
  • Oppdatert

Debio Info AS, etablert i 2015, har de siste årene vokst og etablert seg som en vesentlig aktør som løfter økologiske og bærekraftige produksjoner på samfunnsagendaen. De siste årene har vi omorganisert deler av aktivitetene, og som følge vil navnet Debio Marked AS erstatte tidligere selskapsnavn. Endringen er gjort for å favne om alle arbeidsområdene i datterselskapet.

«Navnet skal kommunisere et tydeligere skille mellom markedsaktivitetene til datterselskapet og den akkrediterte sertifiseringsvirksomheten hos Debio. Dette for å ivareta sertifiseringsvirksomhetens habilitet, samt å etterleve merkebrukernes forventninger og de standarder Debio som kontrollorgan er pålagt», kommenterer daglig leder i Debio, Johan Henrik Frøstrup.

Med Debio Marked ønsker organisasjonen å bidra til en styrket satsning på økologisk produksjon og omsetning, kommenterer han.

«Nasjonal strategi for økologisk landbruk legger opp til en norsk etterspørselsdrevet økologisk produksjon. Markedsaktørene har en viktig rolle i å påvirke og møte etterspørselen i markedet, men vi ønsker også  å bidra der vi kan, blant annet gjennom en tettere oppfølging av økomarkedet og økoforbrukeren», sier Frøstrup.

Selv om navnet er nytt, beholder organisasjonen sine tidligere underavdelinger, DebioInfo og Matvalget, og vil fortsette å søke etter å etablere flere gode allianser.

«Selv om selskapet endrer navn styres vi etter det samme målet om å samarbeide bredt med alle aktører som ønsker å se mer økologisk mat og drikke tilgjengelig i dagligvare, gjennom direktesalg eller på serveringssteder.»

Debio Marked AS vil fortsette å være en pådriver for endring, ved å tilby tjenester innen veiledning, formidling og markedskommunikasjon som passer for bønder, kokker, foredlere, leverandørledd og beslutningstakere. Selskapet er dedikert til å arbeide sammen med bønder, kokker, foredlere, andre organisasjoner i feltet og beslutningstakere for å skape et mer bærekraftig Matnorge.

Del denne artikkelen

Kontakt