Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Nytt regelverk innfører krav om en ny felles utforming for et økologisertifikat

  • Publisert
  • Oppdatert

Det nye sertifikatet inneholder 6 obligatoriske aktiviteter. En virksomhet kan ha godkjenning for en eller flere av disse aktivitetene:

– Produksjon (Production)
– Bearbeiding (Preparation)
– Distribusjon/omsetning (Distribution/Placing on the market)
– Lagring (Storing)
– Import (Import)
– Eksport (Export)

I tillegg til de 6 aktivitetene er det 7 produktkategorier. På det nye sertifikatet skal det stå hvilken produktkategori(er) virksomheten produserer, bearbeider, distribuerer/omsetter, lagrer, importerer og eksporterer. En virksomhet kan ha godkjenning for en eller flere produktkategorier:

a) Uforedlede planter og planteprodukter, herunder frø og annet planteformeringsmateriale
b) Husdyr og uforedlede animalske produkter
c) Alger og uforedlede akvakulturprodukter
d) Foredlede landbruksprodukter, herunder akvakulturprodukter, til bruk som næringsmidler
e) Fôr
f) Vin
g) Andre produkter som er oppført i vedlegg I til forordning (EU) 2018/848, eller som ikke omfattes av tidligere kategorier

Under hver produktkategori skal det stå om produktene er økologiske, karens/omleggingsprodukter, både økologiske og konvensjonelle, eller en kombinasjon av dette.

Sertifikat med ny utforming utstedes for virksomheter som er godkjent etter at det nye regelverket ble gjeldende. Vedleggene til sertifikatet er uendret for landbruksprodusenter, og vil fortsatt gi oversikt over registrerte arealer og husdyr.

Del denne artikkelen

Kontakt