Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Nytt studie utdanner kvalitetsrevisorer i landbruket

  • Publisert
  • Oppdatert

Debio har i flere år ivret for å styrke kompetansen innenfor vår sektor. Det er derfor gledelig at det fra høsten 2020 vil være mulig å utdanne seg til kvalitetsrevisor i landbruket! Det er Fagskolen Innlandet som står for utdanningen, og søknadsfristen er allerede 15. april.

«Vi er glade for at Fagskolen Innlandet tilbyr denne utdanningen. Dels fordi vi som organisasjon har bruk for fagkompetansen som utdanningen gir, men også fordi vi ser at i en verden som endrer seg, er det å kunne stole på at maten man spiser er trygg stadig viktigere», sier Ole Petter Bernhus, daglig leder i Debio.

Vi har samarbeidet med Fagskolen Innlandet, Matmerk og Norges Bondelag om å skape et studieløp som sikrer faglig tyngde til de som skal ut og drive revisjon. Utdanningen er ettårig, men kan også gjennomføres over to år som deltidsstudier. Studiet er nettbasert med egne fagsamlinger og vil blant annet involvere revisjonsøvelser.

Målgruppen for utdanningen er de som har utdanning eller yrkeserfaring innen jord, skog, husdyr, hagebruk eller innen restaurant- og matfag, og som ønsker en formell utdanning som kvalitetsrevisor.

Møt en kvalitetsrevisor

Hva er revisjon?

Revisjon er en metodikk for objektivt og faktabasert å kunne fastslå om revisjonsobjektet holder seg til aktuelle lover og forskrifter, eventuelle gjeldende standarder eller fastsatte kvalitetssystemer. Ulike bransjer og foretaksformer i Norge er revisjonspliktige. Det kan være ulike grunner til dette, men det mest vanlige er en lovpålagt revisjonsplikt og/eller at aktuell virksomhet skal oppfylle vedtatte betingelser.

I vår sektor må vi sørge for at enhver fase av produksjon, bearbeiding, distribusjon, omsetning og import av økologiske varer følger gjeldende regelverk. I 2019 utførte Debio 3500 antall revisjoner hos like mange virksomheter. En Debio-godkjenning gir en garanti og trygghet om at varen er produsert på en økologisk og bærekraftig måte.

En revisor oppfyller et samfunnsbehov som en samfunnets tillitsperson. Gjennom sitt virke og aktuelle mandat skal derfor en revisor kunne bygge opp under og sørge for nødvendig tillit mellom produsenter, videreforedlere og konsumenter.

Opptakskrav til studiet

Ett av disse kravene må oppfylles:

  1. Fullført og bestått videregående opplæring, utdanningsprogram naturbruk eller restaurant- og matfag.

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

  1. Fem års relevant praksis innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Del denne artikkelen

Kontakt