Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Endringer for juletrær, pyntegrønt og snittblomster

  • Publisert
  • Oppdatert

Fra 25. juni 2022 ble ny økologiforskrift gjeldende. Det er konkludert at den nye forskriften også omfatter juletrær, pyntegrønt, snittblomster og potteplanter til pynt.

Hittil har Debio hatt private regler for å sikre at det kunne gis en økologisk godkjenning til disse produktene. I og med at dette nå omfattes av offentlig regelverk opphever Debio sine «Regler for økologiske snittblomster og potteplanter til pynt» og «Regler for økologiske juletrær og pyntegrønt» fra 1.1.2023.

De som nå har godkjenning for disse produktene har fått sertifikat som er gyldig ut 2023, og vil få utstedt nytt sertifikat basert på offentlig regelverk etter årets revisjon.

Siden de private reglene blir en del av det offentlige økologiregelverket, vil også de offentlige gebyrene gjelde for godkjenning av disse produksjonene.

Virksomheter som tidligere har fått et tilleggsgebyr for godkjenning etter disse regelverkene vil ikke lenger få et slikt tilleggsgebyr, men kun det offentlige gebyret.

Virksomheter som tidligere ikke har betalt offentlig gebyr, vil nå bli fakturert etter de offentlige gebyrsatsene.

Gebyrsatsene etter det offentlige regelverket er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet og er oppdatert fra 1.1.2023.

Gebyrsatsene for alle sertifiseringsområder finner du her.

Del denne artikkelen

Kontakt