Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Øko 2020 – møteplass for økologisk produksjon

Landbrukets Økologikongress, Øko 2020, ble arrangert på X Meeting Point på Hellerudsletta, 21. – 22. januar 2020.

  • Publisert
  • Oppdatert
Kjersti Berge fagkoordinator økologisk i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og leder av hovedkomiteen for Øko 2020. Foto Ronja Svenning Berge

− Øko 2020 skal være en møteplass for produsenter, forskere, rådgivere, studenter, markedsaktører og andre. Programmet blir lagt opp slik at det skal passe for alle uavhengig av om de driver økologisk eller ikke, sa Kjersti Berge i 2019. Hun er fagkoordinator økologisk i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og leder av hovedkomiteen for Øko 2020.

− Målet er å skape en møteplass og bidra til inspirasjon og kompetanseutvikling, sier Berge. Hun påpeker at kongressen er aktuell for dem som ønsker kompetanse og nettverk innenfor økologisk produksjon for å ta i bruk delløsninger eller før ei eventuell omlegging.

Fagprogram og utstilling

− Programkomiteen fått mange gode innspill og er nå i gang med å sy sammen programmet. Målet er at det skal være nyttig og interessant for flest mulig, sier Berge. Hun forteller at programmet starter med felles foredrag med tema innenfor jord, økologi og biologisk mangfold.

− Deretter blir det parallelle fagsesjoner med foredrag rundt temaer der produsenter, rådgivere og forskere tar opp ulike problemstillinger, sier Berge. Hun påpeker at det blir gode pauser for å dele erfaringer og besøke utstillingen. Leverandører av driftsmidler til økologisk landbruk, organisasjoner, markedsaktører og andre inviteres til å ha stand.

− Fylkesmannen i Oslo og Viken bidrar med jordfaglig utstilling og program. Flere spennende foredrag og utstillinger er planlagt, så her blir det mye å glede seg til, sier Berge.

Økomat

Menyen skal baseres på norske, økologiske råvarer.

− Her skal både deltagerne og hotellets kokker få oppleve hvilke økologiske produkter og smaker norsk økologisk landbruk bidrar med i dag, sier Berge.

NLR er hovedansvarlig for kongressen, i tett samarbeid med Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK, Økologisk Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Alle aktørene i Landbrukets Økoløft blir også involvert i planlegging og gjennomføring.

Del denne artikkelen

Kontakt