Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Regelverksutvalget

  • Publisert

Debio deltar i Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU). RVU legger til rette for godt samarbeid mellom myndigheter, næring og andre berørte parter om regelverksutvikling innen økologisk produksjon. Utvalget gir råd til Mattilsynet om regelverksutvikling på økologiområdet.

Regelverksutvalget for økologisk produksjon ble opprettet av Mattilsynet i 2008, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

 

Landbruks- og matdepartementet har gitt Regelverksutvalget for økologisk produksjon følgende mandat :

  • Tilrettelegge for et bredere samarbeid med berørte parter innen økologisk produksjon
  • Fange opp regelverksendringer tidlig i prosessen og formidle dette til næringa
  • Forberede innspill til internasjonale fora for regelverksutvikling, med hovedvekt på EØS-arbeidet
  • Identifisere behov for og vurdere mulighetene for forenklinger og tilpasning til norske driftsforhold og rammebetingelser

Utvalget er bredt sammensatt, og har medlemmer fra flere organisasjoner og institusjoner.

Del denne artikkelen

Kontakt