Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Afrikansk svinepest i Sverige og risiko forbundet med import av grovfôr og halm

  • Publisert
  • Oppdatert

Det er for tiden stor bekymring for at afrikansk svinepest som er oppdaget hos et økende antall villsvin i Sverige skal komme til Norge. Dette er en svært alvorlig sykdom, som for første gang er påvist i Norden. Sykdommen smitter ikke til mennesker, men er dødelig for svin. Strenge restriksjoner innføres nå i Sverige hvor det allerede er ferdsels- og aktivitetsforbud og slakting av alle tamgriser i smittesonen.

Det er spesielt en bekymring og risiko for smitte til utegående griser, og det anbefales å gjerde inn området for å holde villsvin ute.

Informasjon om afrikansk svinepest kan man finne på Mattilsynets nettsider.

Mattilsynet fraråder for tiden å innføre grovfôr og halm til strø fra Sverige, og årsaken er at ekskrementer fra villsvin i eng/åker vil innebære en risiko for smitte. De anbefaler videre at innført grovfôr og halm ligger i minimum 3 måneder før de brukes det til svin. Les mer om saken på Mattilsynets nettsider.

Del denne artikkelen

Kontakt