Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Veileder for bærekraftige offentlige anskaffelser

  • Publisert
  • Oppdatert

Hvordan sikre leveranse av varer og tjenester med tredjeparts garanti innenfor miljø, økologi og sosiale/etiske forhold? Nå har Debio, Miljømerket Svanen, Stiftelsen Miljøfyrtårn og Fairtrade Norge lansert veileder for at det skal være enklere å gjøre bærekraftige innkjøp.

Anskaffelsesreglene åpnet i januar 2017 for en mer offensiv bruk av merkeordninger og miljøledelsessystemer i offentlige anskaffelser. Dette gir bedre mulighet for å ivareta miljøhensyn, og sikre sosiale og etiske standarder. For å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for innkjøpere og andre, gikk Stiftelsen Miljøfyrtårn, Miljømerket Svanen, Fairtrade Norge og Debio sammen om å utvikle veilederen «Bruk av anerkjente merkeordninger og anerkjent miljøledelse i offentlige innkjøp»

Veilederen er ment å

  • veilede offentlige innkjøpere som vil benytte bærekraftsmerker og miljøledelsessystemer som verktøy i offentlige innkjøp
  • informere og inspirere premissgivere på innkjøp
  • bidra til en tolkning av regelverket for offentlige innkjøpere innen miljøinnkjøp, økologi og rettferdig handel
  • gjøre det lønnsom for leverandørene å sertifisere bedriften og produktene

Veilederen ble lansert tirsdag 30. mai i Oslo og kan lastes ned her.
Pressemelding kan lastes ned her.

Del denne artikkelen

Kontakt