Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Vil du jobbe med ledelse innenfor økologi og bærekraft?

  • Publisert
  • Oppdatert

Vil du jobbe med ledelse innenfor økologi og bærekraft? Vi søker leder for vår sertifiseringsavdeling!

Fordi du bryr deg om jorda, dyra og maten du spiser kontrollerer og merker vi i Debio mat og produkter. Vi kontrollerer at dyrevelferd og miljøstandarder tilfredsstiller strenge krav og vi kontrollerer at økologisk mat er økologisk. Debio lever for og av tillit.

Siden 1986 har Debios hovedoppgave vært å trygge økologisk og bærekraftig produksjon, omsetning og forbruk, og dette gjør vi gjennom våre merkeordninger. Vårt største oppdrag er kontroll og sertifisering for Mattilsynet på grunnlag av de offentlige økologiforskriften, men vi utfører også kontroll og sertifisering på grunnlag av egne, privatrettslige regelverk. Våre merker skal gi produktene merverdi og de skal være forbrukernes garanti for at vi kontrollerer produksjonen minst en gang i året.

Debio har merket mat og utviklet økologien i Norge i 30 år. I dag tilbyr vi også praktisk kjøkkenveiledning og formidling, fordi dine matvalg gjør en forskjell. Les mer om organisasjonen Debio og våre arbeidsområder her: https://debio.no/omdebio/

Leder for Debios sertifiseringsavdeling (DebioSert) har nådd pensjonsalder og vi søker nå hans erstatter. Ledelse er viktig for oss i Debio og vi søker derfor en person med gode lederegenskaper. Søknadsfrist 23.02.18.

Viktig kjennetegn og egenskaper for ledelse i Debio er:
– Å være god til å motivere, involvere og ansvarliggjøre sine kolleger
– Å være glad i å samarbeide på tvers av fagmiljøer
– Å være raus, åpen og ha vilje bak sine handlinger
– Å være glad i mennesker og møter mellom mennesker
– Å kunne reflektere og tørre å stille åpne spørsmål
– Å bry seg om dyra, jorda og maten du spiser
– Å kunne ta beslutninger og være opptatt av å skape utvikling
– Ledelse i Debio betyr, LE, DEL og SE

Faglig kvalifikasjoner er:
– Ledelseserfaring
– Utdannelse innen ledelse, økonomi, administrasjon eller juss
– Erfaring eller utdannelse innen landbruk, matvareproduksjon, ernæring eller kvalitetssystemer er en fordel
– Gode muntlige og skriftelige evner i norsk og engelsk
– Gode datakunnskaper

Som leder av DebioSert vil du delta i Debios ledergruppe. Debios ledergruppe har som hovedoppgave å ta avgjørelser slik at menneskene og organisasjonen utvikler seg og når sine målsetninger. Ditt arbeidssted vil være på Bjørkelangen, og stillingen innbefatter noe reisevirksomhet knyttet til oppfølging av personell og geografisk spredte team.

DebioSert har som hovedoppgave å sertifisere økologisk og bærekraftige produksjoner i Norge. Avdelingen er i underkant av 30 personer, organisert i team med teamledere som vil bli dine nærmeste støttespillere. Mange kvalitetsrevisorer jobber fra hjemmekontor, mens noen jobber med utgangspunkt i Debios hovedkontor på Bjørkelangen. DebioInfo har sitt kontor på Gartneriet på Bygdøy Kongsgård. Totalt er Debio et fellesskap på nesten 50 personer, fordelt på 40 årsverk.

Se hele stillingsannonsen her

Del denne artikkelen

Kontakt