Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Virksomheter som videreselger og distribuerer økologisk grovfôr må være godkjent av Debio

  • Publisert
  • Oppdatert

Det betyr at kjøper av økologisk grovfôr må forsikre seg om at selger er kontrollert og godkjent av Debio. Ved en revisjon fra Debio må kjøper kunne vise at leverandørsertifikat fra virksomheten de har kjøpt grovfôr fra er kontrollert, og at navn på leverandørsertifikat og avsender av faktura for grovfôret må samsvare. Grovfôr kjøpt fra virksomheter hvor leverandørsertifikat ikke samsvarer med selger av fôret, regnes som ikke-økologisk grovfôr.

Sporbarhet er sentralt i økologiregelverket, og gyldige leverandørsertifikater er en vesentlig komponent i å sikre sporbarheten til økologisk grovfôr. Innskjerpede rutiner vil gjelde fra vekstsesongen 2024.

Del denne artikkelen

Kontakt