Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Om registeret

Debios driftsmiddelregister gjør det enklere å finne og formidle informasjon om driftsmidler som kan brukes i økologisk produksjon.

Produktene i listen består utelukkende av tillatte virkestoffer i økologiforskriften. Det er også et krav at produktene i listen ikke inneholder GMO. Registeret gir ikke en utfyllende oversikt over alle ikke-økologiske driftsmidler som er tillatt i økologisk produksjon. Er du i tvil om et produkt er i tråd med økologiforskriften kan du spørre virksomheten som markedsfører produktet om en slik vurdering er gjort.

Det er leverandørene som legger inn og vedlikeholder informasjonen i Driftsmiddelregisteret, og sørger for at produktet er i samsvar med økologiforskriften. Oppføring i Driftsmiddelregisteret reguleres gjennom en avtale med Debio.

For leverandører
Debios driftsmiddelregister er et tilbud til leverandører av driftsmidler som kan brukes i økologisk produksjon.

Det er leverandør selv som legger inn sine produkter i registeret, og som er ansvarlige for at disse er i samsvar med økologiforskriften. En oppføring i driftsmiddelregisteret krever at du som leverandør kontrollerer innholdet i det aktuelle produktet mot Økologiforskriftens positivliste, og på den måten garanterer at produktet kan brukes i økologisk produksjon. Denne vurderingen gjør du selv, eller i samråd med Debio. Som leverandør står du ansvarlig for at produkter som til en hver tid er publisert på listen er i samsvar med økologiforordningen.

Registeret lar deg registrere produkter innenfor følgende kategorier:

  • Ensileringsmidler
  • Gjødsel- og jordforbedringsmidler
  • Tilskuddsfôr, vitamin- og mineralblandinger

For å få tilgang til å registrere produkter, må du inngå en avtale med Debio. Avtalen beskriver forpliktelser virksomheten påtar seg ved å bruke registeret til å markedsføre produkter. Det er ingen begrensninger i forhold til antall produkter.

Avtale om tilgang til registreringsordningen for driftsmidler til bruk i økologisk produksjon finner du her. Så snart du har signert avtalen og sendt den inn til kontor@debio.no, vil du motta en e-post med praktisk informasjon om hvordan du bruker den nettbaserte registreringsløsningen.

 

Avgifter for oppføring i registeret:

  • Årlig avgift for virksomhet: kr 1145 eks. mva
  • Årlig avgift pr. produkt: kr 500 eks. mva
  • Rådgivning fra Debio: kr 900 eks.mva./time. Minimum oppstart er tre timer.

Kontakt