Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Temaark til regelverk

Driver du økologisk landbruk eller vurderer du å starte? Her finner du temaark til enkeltproduksjoner i økologiregelverket. Dette er forenklede utgaver og beskrivelser av regelverket, med fokus på praktiske løsninger.

Jord og gjødsel

Planter

 • Temaark 2: Plantevern, ugrasregulering

  Last ned
 • Temaark 3: Plantevern – skadedyr og plantesykdommer

  Last ned
 • Temaark 4: Økologisk såvare og formeringsmateriale

  Last ned
 • Temaark 5: Parallellproduksjon – planter

  Last ned
 • Temaark 7: Grønngjødsling

  Last ned
 • Temaark 8: Produksjon av utplantingsplanter

  Last ned
 • Temaark 9: Grønnsaksproduksjon

  Last ned

Korn

Frukt og bær

Husdyr generelt

 • Temaark 6: Parallellproduksjon – husdyr

  Last ned

Fjørfe

Storfe

Småfe

 • Temaark 15: Hold av sau

  Last ned
 • NORSØK rapport om tett liggearel i økologisk sauehold

  Last ned
 • Fjøsløsning for tett liggeunderlag i økologisk sauehold, eks. 1

  Last ned
 • Fjøsløsning for tett liggeunderlag i økologisk sauehold, eks. 2

  Last ned
 • Fjøsløsning for tett liggeunderlag i økologisk sauehold, eks. 3

  Last ned
 • Fjøsløsning for tett liggeunderlag i økologisk sauehold, eks. 4

  Last ned
 • Fjøsløsning for tett liggeunderlag i økologisk sauehold, eks. 5

  Last ned
 • Fjøsløsning for tett liggeunderlag i økologisk sauehold, eks. 6

  Last ned

Svin

Kontakt