Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Vis at du bryr deg med Debios merker

Med Debios merker kan du vise at du bryr deg om dyra, jorda og maten vi spiser. Dette øker troverdighet og tillit overfor gjester og kunder, og skaper stolthet blant ansatte. Her finner du det du trenger til produktmerking og til annen profilering av din Debio-sertifisering.

Bruk Debios merker for å …

1 – styrke egen profil
Fortell gjester og kunder om hvorfor dere bruker Ø-merket og/eller serveringsmerket. Vis fram merket på inngangsdøra, veggen, menyen, på egen hjemmeside og andre naturlige steder.

2 – forbedre økonomien og oversikten over matvareregnskapet
Ved å gå grundigere til verks i menyplanlegging og råvareinnkjøp får du god oversikt over kostnader og kan gjøre mer bevisste innkjøp.

3 – skape stolthet blant de ansatte
Involver alle i fokuset på økologisk produksjon – på jordet og på bordet, og la alle som vil ta del i de faglige utfordringene. Fortell om det i interne møter og andre sammenhenger, heng merket opp på et synlig sted for de ansatte. Slik skapes stolthet og motivasjon, og ikke minst varig endring i produksjonen, på kjøkkenet, i serveringen eller utsalget.

 

 

«Helse Førde er retteleg stolte over Debio valørmerke i bronse. Helse Førde ønskjer å bidra i miljøarbeidet, med tanke på at vi både skal leve på, og vi skal leve av jordkloden vår.»

– Torstein Solset, Avdelingssjef i Helse Førde med ansvar for Matforsyning

«Det har vært inspirerende med nye mål- og satsningsområder og vårt arbeid med å ha en bærekraftig meny har også bidratt til reduserte matutgifter.»

– Therese Sandbråten, styrer i Kardemomme barnehage - sølvmerke

Kontakt