Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Et bærekraftig måltid

Matvalget tilrettelegger for mer økologisk og bærekraftig mat i storhusholdninger gjennom konseptet Et bærekraftig måltid.

Du har store muligheter til å påvirke hvilken type matproduksjon vi skal ha gjennom måltider du serverer. Ved å gjøre bevisste valg på hvilke matvarer du velger og hvor maten kommer fra, kan du bidra med gode måltidsopplevelser, samtidig som miljøhensyn ivaretas. Du er med å løfte frem bonden som din beste allierte!

Matvalget jobber med helhetlig omlegging av måltider hvor matgleden står i sentrum. Det er seks enkle prinsipper som ligger til grunn for hva Et bærekraftig måltid er:

♥ Lag god mat av gode råvarer
♥ Bruk mer økologisk
♥ Tenk sesong
♥ Bruk mer grønnsaker, belgvekster og korn
♥ Gjør bevisste valg av kjøtt og sjømat
♥ Reduser matsvinnet

Erfaringer viser at økologisk og bærekraftig mat ikke trenger å innebære vesentlige økninger i budsjettet, fordi den helhetlige omlegging av menyen også tar hensyn til økonomi. Dette er noe veilederne i Matvalget kan hjelpe deg med.

Debios valørmerker kan brukes for å profilere andel økologisk og Debio-godkjente produkter innen storhusholdning.

Lag god mat av gode råvarer

Bruker du råvarer av høy kvalitet og lager mer av maten fra bunnen av, får du mat som smaker mer, inneholder flere næringsstoffer, og som ofte koster mindre.

Bruk mer økologisk

Tankesettet som ligger til grunn for økologisk mat handler om å ta vare på jorda, mennesker og dyr, å bevare matkultur og identitet, og å verdsette maten og arbeidet bak gode råvarer og måltid. Økologisk landbruk baseres i stor grad på fornybare og lokale ressurser. Ved å velge økologisk bidrar du til god dyrevelferd og sunn jord, samtidig som du får gode råvarer.

Les mer om økologisk landbruk

Tenk sesong

Jordbær i juli, og ikke til jul! Råvarer i sesong smaker bedre, og prisen er lavere. Tilpasser du matvalgene dine etter sesongen, minsker du også transportutslippene.

Bruk mer grønnsaker, belgvekster og korn

Grønnsaker, belgvekster og korn er næringsrike og rimelige matvarer. Dyrkningen har ofte lav miljøpåvirkning. Belgvekster som linser, bønner og erter har høyt innhold av protein. Ved å bruke disse vekstene og mer korn kan du lage gode, mettende retter med mindre kjøtt, noe som er godt for både klima og helse.

Gjør bevisste valg av kjøtt og sjømat

La kjøttet være prikken over i-en. Høyt kjøttforbruk kan ha negativ effekt på klima og helse, og det er stor enighet i fagmiljøer om at kjøttforbruket i Norge er foruroligende høyt.

Fordi kjøttproduksjon har så stor innvirkning på klima og helse, er det viktig å være bevisst både på kjøttmengde og hvilke type kjøtt som serveres. Velger du økologisk og/eller grasfôra kjøtt bidrar du til god dyrevelferd og til utnytting av norske ressurser.

Mer enn 70 % av verdens fiskebestand er berørt av overfiske. Du kan følge WWFs sjømatguide for bærekraftig forbruk av fisk og sjømat, eller se etter merkene MSC (Marine Stewardship Council), Debios bærekraftsmerke for villfisk, og Debios Ø-merke for oppdrettsfisk når du kjøper sjømat.

Reduser matsvinnet

Mye av maten som produseres i dag spises aldri opp. I Norge kastes nærmere 70 kilo brukbar mat per person i året. En del av dette svinnet skjer i storhusholdninger, og kan foruten ressurssløsing også utgjøre et økonomisk tap for virksomheten. Det er både bærekraftig og økonomisk å redusere matsvinnet. Et bærekraftig måltid har derfor stort fokus på å redusere matsvinn.

 

Kontakt