Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Debios merker for servering

Lager og serverer du mat for andre, og ønsker å markedsføre din servering av økologisk og bærekraftig mat, kan du synliggjøre satsingen ved hjelp av Debios serveringsmerker eller Ø-merket. 

Søk sertifisering
 

Debios merker for servering

Debios serveringsmerker kan brukes for å profilere andel økologiske/Debio-godkjente produkter innen servering og matvarehandel, og det grønne Ø-merket kan du bruke for å synliggjøre enkeltprodukter eller matretter.

For å benytte Debios serveringsmerker må virksomheten kunne dokumentere at følgende minstekrav for ett av tre nivåer oppfylles:

 

  • Bronsemerket: Minst 15 % av serveringen er økologisk
  • Sølvmerket: Minst 50 % av serveringen er økologisk
  • Gullmerket: Minst 90 % av serveringen er økologisk

For å kunne bruke Debio-merker i tilknytning til serveringer gjelder Debios private Regler for bruk av Debio-merker i serveringer. Disse reglene omfatter merkebruk ved servering av økologisk, og Debio-godkjent mat og drikke i storhusholdninger. Med storhusholdninger menes restauranter, kafeer, kantiner, cateringvirksomheter, fastfood-virksomheter, institusjonskjøkken, hotellkjøkken og liknende.

Reglene gjelder som et tillegg til andre lovbestemmelser som virksomheten omfattes av. Det er tre hovedkategorier for kontrollopplegg og godkjenning i tilknytning til merkebruk, inndelt etter virksomhetstyper:

  • enkeltvirksomheter (selvstendige virksomheter som en kafé, restaurant, barnehager og lignende)
  • virksomheter med felles styringssystem (virksomheter med én hovedenhet/styringsenhet og underenheter med ulik plassering, som hotellkjede, kommune o. a foretak med felles administrasjon: disse kan ha én felles tilknytning til Debio)
  • arrangementer (avtalebasert bruk av Ø-merket/Bærekraft-merket/serveringsmerker)

Har du spørsmål eller trenger du veiledning?

Legg igjen telefonnummer og e-post så kontakter vi deg.

Kontakt