Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Foredrag og undervisning

Debio har spesialkompetanse på flere områder knyttet økologiske og bærekraftige mat, om regelverk, tilsyn og praksis. Om det og mye mer tilbyr vi en rekke foredrag. Ansatte i Debio har innsikt, kunnskap og erfaring som vi gjerne deler med deg. Matvalget veileder også storkjøkken i å legge om til mer bærekraftige måltidstilbud og deltar regelmessig på konferanser og andre arenaer hvor vi kan dele vår innsikt og kunnskap.

Debio tilbyr foredrag og undervisning for virksomheter og organisasjoner, samt elever i videregående skole, høgskole og universitet.

Tema vi har kompetanse og kunnskap innen:

  • bærekraftig økologisk landbruk og matproduksjon
  • økologisk produksjon og omsetning
  • økologisk landbruk og oppdrett
  • bærekraftig fangst og fiske
  • regelverket for økologiske produksjoner
  • våre merkeordninger
  • dyrevelferd innen økologiske og bærekraftige produksjoner
  • servering av bærekraftige måltider

Pris:

Et standard foredrag på 45 minutt koster kr 3600. Reise, kost og losji kommer i tillegg.

Vi har egne tilbud for våre medlemsorganisasjoner. Er din organisasjon medlem i Debio, ta kontakt med oss for et tilbud. Se oversikt over medlemmer i Debio her.

Ønsker du andre spesialtilpassede opplegg, ta kontakt!

Kontakt oss

Kontakt