Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Foredrag og undervisning

Vi i i Debio har innsikt, kunnskap og erfaring som vi gjerne deler med deg. Gjennom sertifisering, omstilling av offentlig matforbruk og møteplasser for hele verdikjeden bidrar Debio til en samfunnsutvikling som ivaretar og sikrer robuste matsystemer. Vi deltar regelmessig på konferanser og andre arenaer hvor vi kan dele vår innsikt og kunnskap, og tilbyr foredrag og undervisning.

Tema vi kan snakke om:

  • bærekraftig økologisk landbruk og matproduksjon
  • markedet for økologisk mat og drikke i Norden
  • bærekraftig fangst og fiske
  • regelverk og våre merkeordning
  • dyrevelferd innen økologiske og bærekraftige produksjoner
  • servering av bærekraftige måltider
  • matforbruk- og måltidsløsninger som forener folkehelse- og miljøkrav

Pris:

Et standard foredrag på 45 minutt koster kr 6 000,-. Reise, kost og losji kommer i tillegg.

Vi har egne tilbud for våre medlemsorganisasjoner. Er din organisasjon medlem i Debio, ta kontakt med oss for et tilbud. Se oversikt over medlemmer i Debio her.

Ønsker du andre spesialtilpassede opplegg, ta kontakt!

Kontakt oss

Kontakt