Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Foredrag og undervisning

Debio tilbyr og formidler ei rekke foredrag og undervisningsmoduler innan fleire fagområder. Tilsette i Debio har innsikt, kunnskap og erfaring innan fleire tema som vi gledelig deler med deg.

Debio tilbyr foredrag og undervisning for verksemder og organisasjonar, samt elevar i vidaregåande skule, høgskule og universitet. Våre tilsette har kunnskap, erfaring og engasjement knytt til mellom anna økologisk og bærekraftig landbruk, akvakultur, fiske og fangst, bærekraftige menyar, omsettings- og marknadssituasjonen for økologiske og bærekraftige produkt i Noreg og utland.

Tema vi har kompetanse og kunnskap innan:

  • berekraftig økologisk landbruk – også i eit økonomisk perspektiv
  • krinsløpsjordbruk og krinsløpssamfunn
  • økologisk produksjon og omsetting
  • økologisk landbruk
  • økologisk fiske og fangst
  • regelverket for økologiske produksjonar
  • Debio sine merkeordningar
  • dyrevelferd innan økologiske og bærekraftige produksjonar
  • bærekraftig fiske og fangst
  • andre tema du meiner Debio kan bidra med

Pris:
Eit standard foredrag på 45 minutt kostar kr 3600. Reise, kost og losji kjem i tillegg.

Vi har spesielle tilbod for våre medlemsorganisasjonar. Er din organisasjon medlem i Debio, ta kontakt med oss for eit tilbod. Sjå oversikt over medlemmar i Debio her.

Ønskjer du andre spesialtilpassa opplegg, ta kontakt med DebioInfo.

 

 

 

Kontakt oss

Kontakt