Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Organisasjonen Debio

Debio som organisasjon utvikler seg i takt med det økologiske landskapet, og vi inviterer andre organisasjoner og interessenter til å ta del i utviklingen sammen med oss.

Denne videoen kan ikke vises.

Denne videoen kan ikke vises fordi du ikke har godtatt markedsføring på personvernsinstillingene våre. Klikk under for å endre på innstillingene og deretter last inn siden på nytt.

Personverninstillinger

Hvem er vi?

Debio er en medlemsorganisasjon som skal sikre tillit og samarbeid mellom alle parter innen produksjon, omsetning og forbruk av økologiske varer. Organisasjoner over hele landet, som ønsker mer økologisk og bærekraftig mat fra fjorden, på jordet og bordet kan bli medlem i Debio. Ta kontakt hvis du ønsker informasjon om medlemskap eller har en idé til samarbeid!

Våre medlemmer representerer hele verdikjeden «fra fjord og jord til bord»:

4 H Norge
Agder Mat AS
Animalia
BAMA
Biologisk-dynamisk Forening
COOP Norge AS
Hanen
Framtiden i våre hender
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Natur og ungdom
Norges Bondelag
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges kystfiskarlag
Norges Naturvernforbund
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk Landbruksrådgivning
Nortura BA
TINE
Økologisk Norge

I Debio er vi 47 engasjerte medarbeidere, og de fleste jobber som kvalitetsrevisorer fra ulike steder i landet. Årlig reiser våre kvalitetsrevisorer til alle Debio-sertifiserte virksomheter for kontroll og veiledning. Debios hovedkontor ligger på Bjørkelangen, mens DebioInfo holder til på Gartneriet på Bygdø Kongsgård i Oslo.

 

Forretningsområdene knyttet til sertifisering er atskilt fra kommunikasjon- og markedsarbeid. Dette for å ivareta Debios habilitet, samt å etterleve merkebrukernes forventninger og de standarder Debio som kontrollorgan er pålagt. Årlig revideres Debio av Norsk Akkreditering, Mattilsynet og av Debios komité for upartiskhet. Ønsker du å komme i kontakt med komiteen gjør du det her. Debio har i dag en godkjenning fra Norsk Akkreditering for det grønne Ø-merket og bærekraft-merke.

 

Felles langsiktige målsetninger

• Debio tilbyr meningsfulle arbeidsoppgaver og er en attraktiv arbeidsplass!
• Debio har sunn økonomi og naturlig vekst!

Debios langsiktige målsetninger

• Debio er en sentral samarbeidspartner til våre myndigheter og bidrar med innsikt, kunnskap og erfaring!
• Debios merkeordninger er kjent for kvalitet og bidrar til et mer bærekraftig og kretsløpsbasert samfunn!
• Debio er kjent for habilitet, og troverdighet og er et ledende sertifiseringsorgan innen økologi, bærekraft og kretsløp!
• Debios merkeordninger bidrar til økt merverdi for virksomhetene!
• Debio er kjent for å være lydhøre og bidrar til å dele god praksis!

DebioInfos langsiktige målsetninger

• DebioInfo hovedoppgave er å fremme økologisk og bærekraftig produksjon, omsetning og forbruk gjennom Debios merkeordninger!
• DebioInfo øker kjennskapen til Debios merkeordninger og gjennom det øker kunnskap om og innsikt i økologiske og bærekraftige produksjoner!
• DebioInfo bidrar til økt engasjement hos myndigheter og beslutningstakere
• DebioInfo er en naturlig møteplass og bidrar til å spille andre gode

Våre kvalitetsmål og kundeløfter

• Debios vedtak er gyldige og i henhold til gjeldende regelverk
• Debio behandler like saker likt
• Debio registrerer data riktig og gir tydelig informasjon til sine kunder
• Debio følger opp alle avvik og klager og dokumenterer årsak, ny innsikt, endringer og forebygging
• Debios saksbehandlingstid er alltid innenfor satte tidsfristen
• Debio følger opp nyinnmeldte i kontrollordningen innen 10 virkedager
• Debio svarer på kundehenvendelser i løpet av to virkedager
• Debio dokumenterer sin habilitet i tråd med forvaltningsloven og norsk lovdata.

 

Vår kvalitetspolitikk

• Debio er lydhøre og årvåken for våre kunders behov og endringer i omverden
• Debio etterlever offentlige lover, forskrift og pålegg
• Debio bruker refleksjon bevisst for å skape læring, ny innsikt og mot til nye handlinger
• Debio utvikler og forbedrer sine systemer ved hjelp av risikostyring og systematisk avvikshåndtering
• Debio oppdaterer og utvikler kompetanse gjennom dokumenterte prosesser
• Debio sikrer objektivitet, troverdighet og habilitet gjennom hensiktsmessige akkrediteringer og de eksterne kontroller Debio er underlagt
• Debios merkeordninger og sertifiseringer sikrer våre kunder forbedringsprosesser og dokumentasjon av virksomhetens kvalitet og merverdi
• Debio sikrer seg troverdighet hos sine kunder ved å selv pålegge seg de samfunns- og miljøkrav som stilles til sine kunder

Vår miljøpolitikk

Debios miljøpolitikk er forankret i Debios vedtekter, og bygger virksomheten på IFOAMs idégrunnlag uttrykt i fire prinsipper: helseprinsippet, økologiprinsippet, rettferdighetsprinsippet og varsomhetsprinsippet. De samme prinsippene ligger til grunn for Debios interne virksomhet, og kommer fram ved at det jobbes systematisk for å redusere negativ påvirkning på miljøet. Debio er Miljøfyrtårnsertifisert, fører regnskap over CO2 utslipp og har strenge mål for utslipp.

 

Vil du utvikle økologien?

Kontakt