Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Foredrag

Debio tilbyr og formidler ei rekkje foredrag for verksemder og organisasjonar som ønskjer auka kunnskap. Våre tilsette har kunnskap, erfaring og engasjement knytt til mellom anna økologisk og bærekraftig landbruk, akvakultur, fiske og fangst, bærekraftige menyar, omsettings- og marknadssituasjonen for økologiske og bærekraftige produkt i Noreg og utland.

Ønskjer du kunnskap om

 • Debio sine merkeordningar
 • økologisk produksjon og omsetting
 • økologisk landbruk
 • regelverket for økologiske produksjonar
 • dyrevelferd innan økologiske og bærekraftige produksjonar
 • krinsløpsjordbruk og krinsløpssamfunn
 • krinsløpsprinsipper i landbruk og økonomi; felles inspirasjon – felles mål
 • bærekraftig økologisk landbruk – også i eit økonomisk perspektiv
 • økologisk akvakultur
 • bærekraftig fiske og fangst
 • andre ting du meiner Debio kan bidra med

Eit standard foredrag på 45 minutt kostar kr 3600. Reise, kost og losji kjem i tillegg.

Vi har spesielle tilbod for våre medlemsorganisasjonar. Er din organisasjon medlem i Debio, ta kontakt med oss for eit tilbod. Sjå oversikt over medlemmar i Debio her.

Ønskjer du andre spesialtilpassa opplegg, ta kontakt med DebioInfo.

 

 

Kontakt