Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Friske og raske barnehager

Lars Magnus Ottersen har de siste tre årene jobbet med maten som serveres i de tolv offentlige barnehagene i bydel St. Hanshaugen. Gjennom prosjektet «friske og raske barnehager» har han utviklet en modell som sikrer at barna får sunne og gode måltider hver dag, og det med en kostpengesats på 165 kroner per barn i måneden. Nå skal 50 prosent av maten også være økologisk!

«Barna spiser opp til 3000 måltider i barnehagelivet.»

– Lars Magnus Ottersen

Vi har et slagord i Debio som heter fordi du bryr deg. Hvorfor bryr du deg?

Jeg kommer fra gård og tror det har litt å si for at jeg er opptatt av mat og råvarekvalitet. Jeg har fagbrev som kokk og studerte samfunnsernæring etterpå. Da jeg begynte å jobbe med samfunnsernæring og skjønte hva som ble servert i barnehager – veldig ofte mat man ikke ville servert voksne – ble det vanskelig å ikke bry seg. Barna kan si «dette liker jeg ikke», men ikke «dette er kjempedårlig kvalitet fylt med palmeolje og salt». Det er viktig for meg å løfte barnas stemme, og ta kampen for dem. Barnehagene er en av de største arenaene for folkehelse, mener jeg. Mange barn spiser rundt 60 prosent av all mat i barnehagen – i løpet av et helt barnehageliv blir dette omkring 3000 måltider.

Da Lars Magnus startet prosjektet var kostpengene på 112 kroner i måneden, og med et ja» fra den tidligere bydelsdirektøren fikk han muligheten til å prøve ut hva en ekstra femtilapp per barn  hadde å si: Mer varmmat og bedre råvarer. Neste steg var å ta med regnestykker og grafer til byrådet i Oslo, med spørsmålet: Hvorfor har Oslo, den byen med størst forskjeller og store helseutfordringer i visse deler av byen, lavest kostpengepris i orge? Lars Magnus hadde aldri drømt om at deres forslag om 43 prosent økning i kostpengesatsen skulle tas med da kommunens budsjett ble lagt fram!Hvis du hadde fått besøk av helse- og omsorgsministeren, hva ville du at han skulle hjelpe deg med?

Jeg ville etterspurt et system for økt kvalitet på barnehagematen. Det finnes jo retningslinjer i dag, men jeg mener disse er for vage. Det bør være krav til høyere standard og kvalitet på maten, og selvfølgelig økt fokus på bærekraft og økologi. Da må det også bedre økonomiske rammer til.

«En sånn dag hvor byråden sier at nå øker vi kostprisen på alle kommunale barnehager i hele Oslo - da føler du at jobben din betyr noe.»

– Lars Magnus Ottersen

Hver av de 12 barnehagene har en innkjøps- og matansvarlig. I prosjektet regnet de på at ved å løfte planleggingen av måltidene til én person per barnehage, var ett årsverk spart! Nå bruker de en time med å planlegge maten for hele barnehagen per uke, og den kommer levert. For å skape samhold og synergier barnehagene i mellom, møtes alle innkjøps- og matansvarlige i en matgruppe for å dele erfaringer, i tillegg til å teste ut flere oppskrifter. All varmmat er kjøttfri, noe som gjør godt for både miljøet og budsjettet, og mattilbudet har generelt sett bare blitt bedre og bedre. Hvilke råd vil du gi andre barnehager, og hva tror du er viktig å tenke på for å legge om kosthold i barnehager?

Still krav! Still spørsmål til ledelsen om hvorfor matbudsjettet er så stramt og undersøk hva man har av handlingsrom. Noen må ta initiativ i starten, og da kan det også være fint å alliere seg med foreldrene. God organisering er viktig når noe skal endres. Det å ha et system for budsjett og innkjøp, menyplanlegging, og ikke minst det å hente inspirasjon. Kjernen til suksess er jo at personale er positive og involvert. En av barnehagene våre hadde en kick-off med kokkekamp, der alle ansatte testa et utvalg matretter og konkurrerte om å lage den beste maten. Det skapte en veldig god
stemning for prosjektet, og i akkurat den barnehagen gikk det vanvittig bra i oppstarten. De ansatte var engasjert og fikk informasjon om hva som skulle skje og hvorfor. De så gleden i å gjøre noe annerledes.

Hvordan syns du Matvalget har bidratt?

Vi hadde et veldig inspirerende foredrag med Matvalgets Camilla Wilse, hvor alle innkjøpsansvarlige i bydelens barnehager deltok. Jeg tenkte at de ikke kom til å bli så engasjerte, men alle hadde masse spørsmål og ville være pilotbarnehage for (øko) prosjektet! Jeg syns Matvalget er veldig flinke til å snakke om økologi og bærekraft på en positiv og engasjerende måte. Selv er jeg ingen ekspert på økologi og hvordan innføre et bærekraftig måltid, så her håper jeg Matvalget bidrar mye. En stor utfordring er at grossisten som bydelen er bundet til, har lite utvalg økologiske produkter. Men fra og med 1. januar kommer det ny samkjøpsavtale som vil snu opp ned på alt. Oslo kommune vil da stille krav til grossisten om hva de skal ha i sortimentet. Da er det viktig å velge ut de store matvaregruppene – som melk, havregryn, smør og bananer, som det går veldig mye av.

«Du kan få til mye med en stavmikser og et vaffeljern!»

– Lars Magnus Ottersen

Kan du beskrive hva som berører deg mest i løpet av en arbeidsdag?

En sånn dag hvor byråden sier at nå øker vi kostprisen på alle kommunale barnehager i hele Oslo – da føler du at jobben din betyr noe! Det er jo noen dager hvor du føler at du stamper litt imot meninger og tradisjoner, og da betyr sånne avgjørelser utrolig mye. For meg gir det driv til å jobbe videre, men viktigst er det for alle de barna som får bedre mat.

Åpenhet og ærlighet er viktige verdier i Debio. Vi vet at mye lærdom kommer fra å prøve og feile. Kan du tenke deg å dele med oss hva din viktigste lærdom har vært?

Den viktigste lærdommen er hvor avgjørende det er å informere og involvere personale før oppstart av slike prosjekt og underveis i prosessen. At de forstår bakgrunnen for slike endringer, – snakke om at det handler om å redusere ulikhetene mellom barn, at det handler om sunn mat, bærekraft og hva som ligger til grunn. Ikke minst å snakke om praktiske utfordringer og muligheter – du kan få til mye med en stavmikser og et vaffeljern!

Når kjenner du på ydmykhet?

Jeg har veldig respekt for de som jobber i barnehage. Det er en ganske tøff jobb til tider. At jeg får komme inn og bruke tiden deres, at folk er engasjerte og at det finnes ildsjeler som drar lasset – det setter jeg veldig pris på. Det stilles mange krav til barnehager på flere områder, og jeg kjenner meg takknemlig for at jeg har fått lov til å komme inn, bli inkludert og at vi sammen får til ting.

Gjennom høsten har Matvalget holdt kurs og veiledningsmøter med alle barnehagene i bydel St. Hanshaugen, og målet er 50 prosent økologisk på menyen i løpet av tidlig 2018! I skrivende stund, siste uka før jul, serverer tre av barnehagene allerede 45 % økologisk mat til barna! 

Gode historier

Vi i Debio er gjennom hele året ute på besøk hos mange ulike virksomheter. På våre reiser mellom fiskebåter på Vestfjorden, kornbønder på Byneset og saueprodusenter på Jæren, møter vi flotte mennesker med et stort engasjement for dyra, naturen og maten vi spiser – gode verdier som både fascinerer og inspirerer oss. I Debio tror vi på åpenhet og deling av kunnskap, derfor formidler historier om noen av de vi møter på vår vei, historier om menneskene som står midt i det, om hvorfor de gjør som de gjør og hvordan vi alle kan lære og løfte hverandre videre. Historiene finner du i magasinet «Fordi du bryr deg«.

Del denne artikkelen

Kontakt